W wyniku zjawiska fotoelektrycznego metalowa płytka

Pobierz

Zadanie 25.. Odkrycie zjawiska fotoelektrycznego (przy okazji badań nad falami elektromagnetycznymi) stało się wyzwaniem dla fizyki klasycznej.. Jak wyjaśnić otrzymany wynik ?. Praca wyjścia elektronów z miedzianej płytki Wwyj.. Innymi słowy, może być tak, że oświetlimy metalo­wą płytkę silnym światłem czerwonym i fotoefektu nie będzie, podczas gdy bardzo nikłe światło fioletowe spowoduje, że elektrony zostaną wyemitowane.. Obserwacje Von Lenarda Trzy lata później, w roku 1902, Philipp von Lenard stwierdził zależność między energią emitowanych elektronów, a intensywnością światła padającego na powierzchnię.W - praca wyjścia elektronu z powierzchni przedmiotu, Ek - energia kinetyczna wybitego elektronu.. Obserwacje von Lenarda Trzy lata później, w roku 1902, Philipp von Lenard stwierdził zależność między emisją elektronów a intensywnością i częstotliwością światła padającego na powierzchnię emisyjną.Zmienne pole elektromagnetyczne powodowało powstawanie w metalu prądu o natężeniu zależnym od natężenia i barwy światła jakim naświetlał rurę.. Stąd (gdzie maksymalna energia fotoelektronu) a Zgodnie ze wzorem Einsteina dla zjawiska fotoelektrycznego (gdzie .W wyniku rozszczepienia 1 atomu uranu uwalnia się około 200 MeV energii.. Wynik podaj w ev i J .. Question from @Henry40 - Liceum/Technikum - Fizyka ..

Długofalowa granica zjawiska fotoelektrycznego dla platyny wynosi około 198 nm.

Odp: 1.. Stąd (gdzie maksymalna energia fotoelektronu) a Zgodnie ze wzorem Einsteina dla zjawiska fotoelektrycznego (gdzie .. (a) 8.1.. Prędkość fotoelektronów nie zależy od: a) długości padającego światła b) częstotliwości padającego światła c) natężenia padającego światła d) barwy padającego światła 2.. Zacznijmy od zapisania równania opisującego zasadę zachowania energii dla zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego (zobacz: Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - zadanie nr 1 ): E f = W + E k. gdzie: Ef - energia fotonu, W - praca wyjścia elektronu z powierzchni elektrody, Ek - energia kinetyczna wybitego elektronu.Prostopadle na metalową płytkę pada światło o długości fali \(\displaystyle{ \lambda}\).. Wstęp teoretyczny Zjawisko fotoelektryczne polega na tym, że w wyniku oświetlenia określonym promieniowaniem elektromagnetycznym z powierzchni metalu wybijane są elektrony.. Mój e-podręcznik.. W Wyniku zjawiska fotoelektrycznego metalowa płytka: a) bardzo silnie się nagrzewa b) obniża swoją temperaturę c) elektryzuje się ujemnie d) elektryzuje się dodatnio.W opisanym w filmie doświadczeniu zamieniono cynkową płytkę przymocowaną do główki elektroskopu na inną, o identycznych rozmiarach, ale wykonaną z innego metalu..

W wyniku zajścia zjawiska fotoelektrycznego w kierunku przeciwnym wylatuje fotoelektron.

Na tej lekcji dowiesz się, kto je wyjaśnił, jak do tego doszło i dlaczego było to takie ważne.. Zdjęcie przedstawia starą fotokomórkę oraz jej .Plik w wyniku zjawiska fotoelektrycznego metalowa plytka.pdf na koncie użytkownika lambdadelta461 • folder josue • Data dodania: 29 wrz 2017 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Światło pada na metalową płytkę A i uwalnia z niej elektrony, które nazywamy fotoelektronami.. (3 pkt) Jaki jest maksymalny pęd przekazywany płytce przy emisji każdego elektronu?. Jeżeli jednak płytka o potencjale ujemnym zostanie oświetlona, to pojawi się tzw. fotoprąd - tym większy, im silniejsze będzie oświetlenie.Zmienne pole elektromagnetyczne powodowało powstawanie w metalu prądu o natężeniu zależnym od natężenia i barwy światła, jakim naświetlał rurę..

Wyznaczanie stałej Plancka z wykorzystaniem zjawiska fotoelektrycznego 1.

Do pomiaru prądu stosujemy czuły miliamperomierz (mA).na podstawie zjawiska fotoelektrycznego.. Drugą sprzeczność z teorią falową stanowi fakt, żeZewnętrzny efekt fotoelektryczny i jego zastosowanie.. Fotoelektrony są rejestrowane jako prąd elektryczny płynący między płytką A oraz elektrodą zbierającą B przy przyłożonym napięciu U.. W świetle teorii falowej mogło być interpretowane wGraniczna długość fali dla zjawiska fotoelektrycznego wynosi 670 nm. Oblicz pracę wyjścia elektronów z płytki.. Zjawisko znane było w końcu XIX w.. Na miedzianą płytkę pada fala elektromagnetyczna o długości 250 nm, powodując zjawisko fotoelektryczne.. Oszacuj ile energii uzyskamy z rozszczepienia 1 g uranu?. Cele szczegółowe: uczeo zapoznaje się z własnościami spektralnymi lampy rtęciowej (kwarcowej), z pojęciem pracy wyjścia z metalu, zasadą zachowania energii w przypadku zjawiska fotoelektrycznego,Ponieważ przyrost energii kinetycznej elektronów jest równy pracy sił pola kulki, więc przyjmując, że potencjał pola kulki i prędkość elektronów w nieskończoności wynoszą zero, dostajemy: (gdzie ładunek elektronu).. Regulamin; Informacje o danych osobowych; Pliki cookies; Pomoc; Kody PremiumI.. 8 kwietnia 2020..

Można przewidywać, że rozładowanie oscyloskopu wskutek zjawiska fotoelektrycznego na pewno nastąpi.

Monochromatyczne światło padając na metalową płytkę dostarcza energii wystarczającej do uwolnienia elektronów z metalu.. Prawa zjawiska fotoelektrycznego Nasze doświadczenie było tylko próbą jakościowego dotarcia do sedna tego zjawiska.. Efektów relatywistycznych nie .Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na wybijaniu elektronów z powierzchni metalowej płytki.. Graniczna długość fali promieniowania wywoującego dla pewnego metalu fotoemisjł ę ( tzw.Temat: Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne Cel główny: uczeo zapoznaje się ze zjawiskiem efektu fotoelektrycznego zewnętrznego.. Oblicz maksymalną energię kinetyczną elektronów wybitych z płytki.. Po ogrzaniu .W związku z tym przyjął, że to elektrony są emitowane, w wyniku oświetlania światłem powierzchni metalu, a ten nowy efekt stał się znany jako efekt fotoelektryczny.. Gdy na metalową płytkę nie pada promieniowanie, amperomierz wskazuje, że w układzie nie płynie prąd.. Niektóre z elektronów osiągają płytkę kolektora i amperomierz pokazuje przepływ prądu elektrycznego - fotoprądu.rozwiązanie.. Zwróćmy uwagę na to, że obwód nie jest zamknięty (pomiędzy elektrodami jest przerwa).Układ do badania zjawiska fotoelektrycznego przedstawia rysunek.. Odkrycie zjawiska fotoelektrycznego, a zwłaszcza charakterystyk określonych przez Lenarda, stworzyło poważne problemy dla istniejącej klasycznej teorii światła .W porównaniu ich energią praca wyjścia elektronów jest tak mała, że można ją zaniedbać.. Na początku XX wieku dokonano pierwszego dokładnego zbadania praw zjawiska fotoelektrycznego.1.. na pewno nie nastąpi.Na powierzchnię metalu o pracy wyjścia W pada monochromatyczne promieniowanie o długości fali λ i wywołuje emisję elektronów.. Wielkością szukaną jest prędkość wybitego elektronu z powierzchni metalu A i B. Zanim ją obliczymy, sprawdźmy najpierw czy energia fotonu o długości fali λ1 = 300 nm i λ2 = 600 nm jest większa od pracy wyjścia obydwu metali.Elektrody umieszczone są w szklanej próżniowej rurze, aby fotoelektrony nie traciły swojej energii kinetycznej poprzez zderzenia z cząsteczkami powietrza.. Jaka b ędzie prędkość wylotu elektronów policzona ze wzoru Einsteina dla zjawiska fotoelektrycznego?. Jaki minimalny potencjał należy przyłożyć do metalu, aby zahamować emisję elektronów?. Fotoefekt (10 pkt) W pracowni fizycznej wykonano doświad-czenie mające na celu badanie zjawiska fotoelektrycznego i doświadczalneZaloguj się / Załóż konto.. Wstęp teoretyczny: W obwodzie elektrycznym zawierającym źródło napięcia i dwie metalowe płytki rozdzielone warstwą próżni na ogół nie płynie prąd elektryczny.. (1 pkt) Jaka jest energia fotonów padających na płytkę metalu?. Fizyka Odp: Ek = 5,1 * 10⁻²⁰ .Ponieważ przyrost energii kinetycznej elektronów jest równy pracy sił pola kulki, więc przyjmując, że potencjał pola kulki i prędkość elektronów w nieskończoności wynoszą zero, dostajemy: (gdzie ładunek elektronu)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt