Plan rozwoju dyplomowany 2020

Pobierz

2 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej .. Dokumentowanie przebiegu stażu Gromadzenie dokumentacji 09.2015-05.2018 Teczka stażysty 3.. Żywiec5 lutego 2020 5 lutego 2020 Sylwia_ku Komentarze.. mgr Sylwia Kulik - Dzik PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Opracowany na podstawie: Rozdział 3a ustawy z .Plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażyty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 2019-2020.. Plan awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - świetlica.. Data zakończenia stażu: 31.05.2022r.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego .19 lipca 2017 29 lipca 2020 Ewelina.. Podobne teksty:plany, programy, koncepcje .. Podstrona 3 - Omówienie układu teczki - część B.Tagi: awans zawodowy nauczycieli, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Filmy.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająPodstrona 2 - Omówienie układu teczki - część A..

Plan rozwoju do pobrania.

Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (2020-07-01) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Sformułowanie wniosku spełniającego wymogi formalne i przedłożenie go Dyrektorowi wraz z planem rozwoju zawodowego.. Treść.. Dokumentacja awansującego dyrektora szkoły.. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U.. Warszawa .. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07) Konspekt zajęcia otwartego prowadzony w grupie dzieci 4-letnich w obecności RodzicówNauczyciel, który 1 września 2020r..

Plan rozwoju zawodowego.

Moją pasją jest uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności oraz dzielenie się wiedzą z innymi.. Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego znajdziecie tutaj -> Plan rozwoju dyplomowanie.. Małgorzata Hornicka.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.2023 roku mgr Wioleta Kulig Szkoła Podstawowa PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26… Zobacz więcejPlan rozwoju zawodowego z wychowania fizycznego na nauczyciela dyplomowanego..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Data zakończenia staŝu: 31 maj 2013r.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .Strona główna / E-Learning / Dokumenty / Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego 2020.. Lekcja 1.1.. Nauczyciela mianowanego mgr Wioletty Łukaszczyk, ubiegającej się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Załączniki: dyplomowany._ok.doc.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. - czyli do 20 września 2..

mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2020r.. Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:DYPLOMOWANY awans • pliki użytkownika technoplastomuza przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • sprawozdanie dla dyrektora.doc, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEG O SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Irena Korowaj Jakimiuk.docrozwoju zawodowego 09.2015 Plan rozwoju zawodowego 2.. 2 pkt 1).PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Katarzyna Przepaśniak pedagog szkolny Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Marta Busz "" Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego"" Ewa Kowalska Aneks do plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela .Literka.pl Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2013-05-08 20:29:53 Oto mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego starającego się o awans na nauczyciela mianowanego w okresie 01.09.2010-31.05.2013.1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Ewa Poprawa Jakobiszyn nauczyciel mianowany Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 im.kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu Czas trwania staŝu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia staźu: 1 wrzesień 2010r.. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Analiza powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego i uwzględnienie ich w planie.. I zawiera informacje na temat mojej pracy, w której: starałam się być kreatywna i poszukiwałam nowych propozycji działań edukacyjnych podejmowanych z dziećmi, rozwijałam ich zaciekawieniePlany rozwoju zawodowego-> Awans zawodowy.. Jolanta Wasilewska.. Zagórze.. Przygotowanie sprawozdania za okres stażu Przygotowanie sprawozdania za okres stażu 05.2018 Sprawozdanie za okres stażu Zadanie Forma realizacji Termin Sposób dokumentowaniaTitle: ��PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIE C NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Author: xxx Created Date: 2/14/2018 8:27:15 PMopracowanym przeze mnie we wrześniu 2015 roku planie rozwoju zawodowego, zgodnie z koncepcja rozwoju przedszkola.. Do wniosku do dyrektora powinien dołączyć plan rozwoju zawodowego.W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt