Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach za rok 2021 termin

Pobierz

Ciekawe rozwiązanie oferuje portal .. Termin płatności opłaty produktowej i złożenia dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis za 2021 rok - 15 marca 2022 roku.Mar 1, 2022Dec 22, 2021Sprawozdawczość opakowaniową za lata poprzednie należało wypełniać w następujący sposób: Termin złożenia sprawozdania Sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi należy złożyć w terminie do 15 marca roku kolejnego po roku którego dotyczy sprawozdanie.Feb 28, 2022Feb 11, 2022Mar 15, 2022Mar 9, 2021Aktualnie terminy na składanie sprawozdań za 2021 rok wróciły do pierwotnych zapisów z Ustawy o odpadach i są następujące: § 31 stycznia 2022 r. - sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdania prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdania o zebranych odpadach komunalnychJun 9, 2022Odmiennie sprawa wygląda w sytuacji przedsiębiorców, którzy prowadzili swoje firmy przed 2021 rokiem.. Za wyjątkiem zwolnień przewidzianych w ustawie i rozporządzeniach nie ma żadnej taryfy ulgowej.Jan 15, 2021Jun 5, 2020Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w BDO - termin złożenia 15 marca 2021 r. Od 01 stycznia 2020 r. przekazywanie odpadów i sporządzanie ewidencji odpadów odbywa się elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).Jan 3, 2022Aug 7, 2020Feb 22, 2021Mar 13, 2022Jun 10, 2020Feb 18, 2022Feb 23, 2022Dec 20, 2021Należy wypełnić odpowiednie sprawozdania korzystając z wzorów znajdujących się w podanych wyżej rozporządzeniach a następnie złożyć je do urzędu marszałkowskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt