Staż nauczyciela plan rozwoju zawodowego

Pobierz

Opisz i przedstaw w nim wszystko, co udało Ci się zrealizować, jakie zdobyłaś/-eś umiejętności i osiągnięcia oraz pokaż, w jaki .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Następnie zmienia miejsce zatrudnienia i rozpoczyna pracę w zasadniczej szkole zawodowej.. Staż na stopień nauczyciela kontraktowego May 6, 2022May 20, 2021Aug 27, 2021Zapraszam do korzystania z materiałów.. Plan musi zostać przedłożony u dyrektora szkoły w terminie 20 dni od .Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.. W takim wypadku nauczyciel może skorzystać z prawa wprowadzenia zmian do zatwierdzonego .Jun 9, 2022Na podstawie autorefleksji i autoanalizy dokonałam opisu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Efekty działań: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. 3.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza już napisany plan do swojego wniosku o rozpoczęcie stażu.Aug 25, 2021Jun 3, 2022Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (drugi rok stażu) Nauczyciel mianowany mgr Grażyna Marczewska 2 Motto RALPH WALDO EMERSON Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe..

2 pkt 2Plan rozwoju zawodowego.

2020 poz. 2200) Prezentacja zawiera stan prawny odbywania stażu, powinnosci i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i przykładowe działania.. Staż na stopień nauczyciela mianowanego PAKIET: Wrzesień 2019 Planowanie i organizacja roku szkolnego 2019/2020 oraz najnowsze zmiany w karcie nauczyciela i pozostałych przepisachSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Pozostało jeszcze 85 % treści- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu z uwzględnieniem: - możliwości omówienia zajęć, - konsultacji w zakresie rozwiązywania bieżących .Każdy nauczyciel rozpoczynający staż na wyższy stopień awansu zawodowego musi opracować plan rozwoju zawodowego.. DANE OSOBOWEImię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż : Monika Śliwak Nazwa i adres placówki: Dyrektor: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - 2021r.Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.. Wątpliwości budzi to w jakiej formie należy to zrobić - tabelarycznej czy opisowej.. Planowana data zakończenia stażu: 02.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.. § 6 ust.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.. Plan rozwoju zawodowego..

Plan rozwoju zawodowego.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Mgr Grażyna Marczewska3 days agoNa przykład nauczyciel rozpoczyna, staż pracując w szkole podstawowej, i opracowuje plan rozwoju zawodowego uwzględniający warunki pracy w tego typu szkole.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy.. Sprawdź, co powinien zawierać plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz jak go sporządzić.. Po zakończeniu stażu, Twoim zadaniem jest opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Przykładowo nauczyciel kontraktowy, .. Dokumentacja.. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych oraz poprzez samokształcenie).Nauczyciel stażysta musi swój plan przedłożyć dyrektorowi w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. 2023 roku mgr Wioleta Kulig Szkoła Podstawowa 3 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.. Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2021 Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna Kiełb W przypadku pytań i wątpliwości można dzwonić 94 34 767 40 lub pisać: 23, 2022Jan 28, 2021w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego i doboru form doskonalenia zawodowego..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbMar 2, 2022Jun 29, 2021 Wraz z opiekunem stażu nauczyciel przygotowuje plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Opiekun stażu: Długość stażu: rok 9 miesięcy Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2020r.. Pomaga mu w jego opracowaniu opiekun stażu.. Sprawozdanie z realizacji planu.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Nazwa i adres placówki: Dyrektor: Data rozpoczęcia stażu: 03. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel i (Dz. U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt