Uzupełnij tabelę tlenku metalu kwasu soli nazwa soli

Pobierz

Rozwiąż poniższą kartę pracy.. 2 sól kwasu chlorowodorowego HCl - chlorek np. NaCl - chlorek sodu, CaCl 2 - chlorek wapnia, AlCl 3 -chlorek glinu, NH 4 Cl - chlorek amonu sól kwasu siarkowodorowego H 2Sole -związkizbudowane z metalu oraz reszty kwasowej.. Uzgodnij współczynniki stechiome - tryczne.. Dobierz współczynniki oraz podaj nazwę otrzymanej soli.Nazwa lub symbol pierwiastka: tlen.. Wzór sumaryczny Wzór sumaryczny KCl siarczan(VI) glinu Cu(NO3)2 węglan wapnia Wszelkie prawa zastrzeżone 3.Praktyka - sole: Jak nazywają się sole kwasów: a) węglowego b) siarkowego(VI) c) solnego; Podaj nazwę soli: a) KCl b) FeCO 3 c) MgSO 4; Uzupełnij schematy: a) zasada + kwas = b) metal + kwas = c) tlenek metalu + kwas = d) zasada + tlenek niemetali = Napisz równanie dysocjacji NaCl.. Nazwa kwasu Wzór sumaryczny Wzór strukturalny Wzór tlenku kwasowego Nazwa tlenku kwasowego 1 Kwas solny 2 Tlenek siarki (IV) 3 H2S 4 P4O10 5 Kwas azotowy(V) 6 N2O3 7 Tlenek węgla(IV) 8 Kwas siarkowy(VI) 2.Nazwę soli tworzy się od nazwy kwasu/zasady, do której dodaje się nazwę metalu/niemetalu oraz jego wartościowość, jeśli metal w związkach chemicznych przyjmuje różne wartości.. Question from @fruziaxxx - Gimnazjum - ChemiaUzupełnij tabelę - wpisz wzory wszystkich tlenków o podanych właściwościach.. Siarczan(IV) manganu(II) ma wzór: d) MnSO3..

4. tlenek metalu + kwas = sól + woda.

Na 2 O + N 2 O 5 = 2 NaNO 3- zapis cząsteczkowy; Na 2 O + N 2 O 5 = 2 Na + + 2 NO 3-- zapis jonowy.. Niektóre metale, takie jak cynk, magnez, glin, żelazo, reagują z kwasem solnym.. a) Al + Al 2 O 3 b) S + O 2 c) SO 2 + katalizator SO 3 d) NO + O 2e) metal 1 + sól 1 = sól 2 + metal 2 Fe + Ni(NO 3) 2 Fe(NO 3) 2 + Ni f) tlenek metalu + kwas = sól + woda CuO + 2HCl CuCl 2 + H 2 O g) wodorotlenek + kwas = sól + woda ( reakcja zobojętniania ) 3NaOH + H 3 PO 4 Na 3 PO 4 + 3H 2 O h) sól 2 + sól 2 = sól 3 + sól 4Nauka w grupie może być fajna.. Przykłady:Kwasy H2SO4 - Kwas siarkowy (VI) H2SO3 - Kwas siarkowy (IV) HNO3 - Kwas azotowy (V) HNO2 - Kwas azotowy (III) H3PO4 - Kwas fosforowy (V) HClO - Kwas chlorowy (I) HClO2 - Kwas chlorowy (III) HClO3 - Kwas chlorowy (V) HClO4 - Kwas chlorowy (VII) HCl(aq) - Kwas chlorowodorowy HBr(aq) - Kwas bromowodorowy HF(aq) - Kwas fluorowodorowy H2S(aq) - Kwas siarkowodorowy Sole NaCl - chlorek sodu CuS - siarczek miedzi (II) Cu2S - siarczek miedzi (I) FeCl3 - chlorek żelaza (III) Na2SO3 - siarczan (IV .WERSJA A Część pierwsza 1.. [Podczas elektrolizy wodnych roztworów soli kwasów tlenowych na anodzie wydziela się tlen.]. Równanie reakcji: 2 H 2 O → 4 H + + O 2 + 4 e. a) Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując nazwy lub symbole pierwiastków w kolejności ich wydzielania na katodzie.6 1.6. podziaŁ tlenkÓw ze wzglĘdu na zachowanie siĘ w stosunku do wody, kwasÓw i zasad tlenki reagujące z wodą nie reagujące z wodą li2o sio2 cao al2o3 so2 co cro3 cro mn2o7 mno 1.7. podziaŁ tlenkÓw ze wzgledu na charakter chemiczny - obojętne(występująnajczęściej) - Wodorosole (NaH 2 PO 4) - hydroksosole (metal oraz reszta kwasowa i wodorotlenowa) Sposoby otrzymywania soli: • reakcja kwasu z zasadą; • reakcja kwasu z tlenkiem metalu; • reakcja kwasu z metalem; • reakcja tlenku metalu z tlenek niemetaluSole kwasów beztlenowych można otrzymać w reakcji syntezy metalu z niemetalem..

Uzupełnij tabelę: Lp.

chlorek amonu, NH4+ kat.amonu i Cl- anion chlorkowy.Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej i nazwy metalu.. (OH) 3 ↓+ Na 3 PO 4. kwas I + sól I → kwas II + sól IIKARTA PRACY "Reakcje otrzymywania kwasów" 1.. Gdy sól pochodzi od kwasu tlenowego, to pierwszy człon zyskuje końcówkę -an, a gdy od beztlenowego - zakończenie -ek.. Tlenki metali i niemetali 103 Soli nie można otrzymać w reakcji: c) tlenku zasadowego z wodą; 4. miedź + kwas solny → brak reakcji.. WZÓR SUMARYCZNY NAZWA SOLI tlenku metalu kwasu soli Na2S fosforan(V) baru K2SO3 azotan(V) srebra(I) 4.. Odczytaj z tabeli rozpuszczalności rozpuszczalność: a .b) tlenek metalu + tlenek kwasowy = sól kwasu tlenowego K 2 O + CO 2 K 2 CO 3 węglan potasu c) zasada + tlenek kwasowy = sól kwasu tlenowego + woda 2KOH + SO 3 K 2 SO 4 siarczan (VI) potasu + H 2 O d) metal + kwas = sól + wodór Zn + 2HCl = ZnCl 2 + H 2 e) metal 1 + sól 1 = sól 2 + metal 2 Fe + Ni(NO 3) 2 Fe(NO 3) 2 + NiPowtórzę oraz utrwalę wiadomości dotyczące tlenków, wodorotlenków, wodorków, kwasów, soli oraz hydratów.. a) Sole kwasów beztlenowych mają końcówkę -ek.. TLENEK METALU (tlenek zasadowy) + KWAS ( SÓL + WODA..

Uzupełnij tabelę.

Uzgodnij współczynniki stechiometryczne.. Wzór sumaryczny tlenku Nazwa systematyczna tlenku FeO tlenek azotu (IV) Cu 2 Owodór + tlen → woda.. Poprawna nazwa związku o wzorze FePO4 to: d) fosforan(V) żelaza(III).. Uzupełnij tabelę.. Tlenki wybierz spośród następujących: Tlenki wybierz spośród następujących: CaO K 2 O NO SiO 2 SO 2 SO 3a) tlenek metalu + kwas b) sól + kwas Uzupełnij schematy wpisując w odpowiednie miejsca wzory lub nazwy odczynników wybranych spośród podanych.Zapisz relacje chemiczne Mg , MgO , MgCO 3, MgCl 2, HNO 3, alkoholowy roztwór fenoloftaleinyB.tlenkiem metalu a kwasem.. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.METODY OTRZYMYWANIA SOLI 1. metal kwas --> sól wodór Mg H2S --> MgS H2 2. tlenek metalu kwas --> sól woda Li2O 2H Cl --> 2LiCl H2O 3. zasada (wodorotlenek) kwas --> sól woda reakcja zobojętniania 3Mg(OH)2 2H3 PO4 --> Mg3(PO4)2 6H2O 4. sól1 sól 2 --> sól3 sól4 2NaNO3 MgS -->.Przykład 1: Zasadowy tlenek magnezu reaguje z kwasem solnym: MgO + 2HCl → MgCl 2 + H 2 O Przykład 2: Kwasowy tlenek węgla (IV) reaguje z wodorotlenkiem sodu: 2 NaOH + CO 2 ↑ → Na 2 CO 3 + H 2 O.. Wzór sumaryczny Nazwa soli tlenku metalu kwasu soli siarczek sodu Odpowiedź na zadanie z Chemia Nowej Ery 81..

Tlenki metali i niemetali 103 Uzupełnij tabelę.

Miedź nie reaguje z kwasem solnym: Cu + HCl → brak reakcji.. Przykłady: CaO + SO 3 = CaSO 4- zapis cząsteczkowy; CaO + SO3 = Ca 2+ + SO 4 2-- zapis jonowy.. Podczas tych reakcji powstają odpowiednie sole oraz wydziela się wodór.. Nazwy soli - tworzy się od nazwy kwasu i dodaje się nazwę metalu (lub grupy amonowej) w dopełniaczu.. Wzór sumaryczny kwasu Nazwa systematyczna kwasu Wartościowość reszty kwasowej Nazwa systematyczna soli kwasu H 2SO 4 Kwas azotowy (V) chlorki siarczkiUzupełnij tabelę .. Fe2 (SO3)3, 2Fe 3+ kationy żelaza (III) i SO3 2- anion siarczanowy (IV) Wzór sumaryczny : NH4Cl jaka jest nazwa soli i jakie sa produkty dysocjacji.. Uzupełnij tabelę.. tlenek metalu + tlenek niemetalu (bezwodnik kwasowy) = sól tlenowa.. Sole to substancje zbudowane z: ; b) kationów metalu i anionów reszty kwasowej; 2. a) .Nazwa soli : siarczan (IV) żelaza (III) jaki jest wzór sumaryczny i jakie sa produkty dysocjacji.. Przykład 3: Amfoteryczny tlenek glinu Al 2 O 3 reaguje z kwasem solnym: Al 2 O 3 + 6HCl → 2Al 2 O 3 + 3H 2 Ozasada + tlenek niemetalu → sól + woda; Metoda dotyczy otrzymywania soli beztlenowych.. Uzupelnij tabele Tresc tabeli - Nazwa systematyczna soli.. W nazwie soli uwzględniamy wartościowość metalu, która może przyjmować różną wartość liczbową.3.. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. 5.PRZYKŁAD (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony): a) 2 Na + MgCl2 ----> 2 NaCl + Mg 2 Na + Mg 2+ + 2 Cl- ----> 2 Na+ + 2 Cl- + Mg 2 Na + Mg 2+ ----> 2 Na+ + Mg SÓL + SÓL ----> NOWA SÓL (OSAD) + NOWA SÓL Zalecane jest, aby powstała sól była osadem.33.. Mówimy, że metale te wypierają wodór z kwasu.2.. Uzupełnij równania reakcji powstawania soli.. Podkreśl wzory sumaryczne tlenków niemetali.. Załączniknazwa soli wzór wartościowość metalu reszty kwasowej MgCl2siarczek chromu(III) NaBrwęglan glinu CaI2siarczan(IV) sodu Cu(No3)2 Fe2(SO4)3fosforan(V) wapnia.. Np. KOH + SO 2 → K 2 SO 3 + H 2 O. zasada + sól I → wodorotlenek + sól II; Reakcja strąceniowa, powstająca sól lub wodorotlenek tworzy osad..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt