Odmiana liczebnika przez rodzaje

Pobierz

1) Liczebniki od 2-4: różnorodność form w paradygmacie odmiany.. W. dwaj uczniowie / dwóch uczniów dwóch uczniów dwom/dwóm uczniom dwóch uczniów dwoma uczniami (o) dwóch uczniachLiczebniki mogą odmieniać się przez przypadki (dwa - dwóch, drugi - drugiego), liczby (drugi - drudzy) i rodzaje (druga - drugi).. Rodzaj.. Liczebniki główne od 1 do 4 łączą się z rzeczownikiem w mianowniku (np.Liczebniki porządkowe jako jedyne liczebniki odmieniają się przez przypadki i liczby np. pierwsza strona książki, pierwsze strony książek, z pierwszych stron, pierwszym stronom.. Spójrzmy jednak krótko na deklinację wybranych liczebników dwa i trzy i porównajmy tę odmianę: o dwaj przyjaciele!. Liczebniki tysiąc, milion, miliard, bilion mają TYLKO r. męski.. rodzaj męskoosobowy - dwaj; rodzaj niemęskoosobowy - dwie; PrzypadkiNov 29, 2020Typy odmiany liczebników.. Geneza odmiany współczesnych liczebników od 50 do 90 oraz od 500 do 900 sięga czasów prasłowiańszczyzny.. UWAGA!. drugi, dwudziesty, setny, tysięczny, zbiorowe: (ile?). Liczebniki zbiorowe i ułamkowe odmieniają się jedynie przez przypadki:odmiana liczebnika 6. liczebnik KOMPENDIUM JĘZYKOWE CZ. IX FLEKSJA IX 6 a), b) a) Informacje podstawowe liczebnik to odmienna część mowy liczebnik wyraża ilość, liczbę lub .. (odmiana przez przypadki i rodzaje) PRZYPADEK PYTANIE rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowyFeb 18, 2022Budowa i odmiana liczebników prasłowiańskich..

Liczebniki pół, półtora (półtorej) są nieodmienne!Odmiana przez rodzaje.

Sprawdzamy, jak doszło do tego, że wyrazy te są obecnie w takiej postaci, w jakiej ich używamy.. Liczebnik "półtora" nie odmienia się przez przypadki, ale ma dwie formy rodzajowe: żeńską (np. "półtorej godziny"), męską i nijaką (np. "półtora kilometra").Jun 8, 2020Mar 25, 2021W zeszycie odmień przez przypadki liczebnik nieokreślony: kilkoro w połączeniu z rzeczownikiem: chłopców.. Liczebniki zbiorowe i ułamkowe odmieniają się tylko przez przypadki, na przykład: sześcioro, (z) sześciorgiem, (o) sześciorgu, jedna piąta, jednej piątej, jedną piątą.. siódmy, dwa, troje, szesnaście, piąty, pół, półtora, ty, wy, się, wasz, twój, taki, czyj, który.. męski - jeden; żeński - jedna; nijaki - jedno; Liczba mnoga.. Liczebniki dzielą się na kilka typów , z których każdy ma inną odmianę (np. liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje, a zbiorowe - tylko przez przypadki; liczebniki ułamkowe są nieodmienne).Odmiana liczebników: Liczebniki główne odmieniają się przez przypadki i rodzaje: dwa koty, dwóch kotów, dwóm kotom, cztery ryby, czterech ryb, czterem rybom, pięć krewetek, pięciu krewetkom, pięcioma krewetkami.. 2) 5-100; 200-400; 500-900; Pozostałe; W odmianie liczebnika dwa występuje wiele form alternacyjnych.ODMIANA przypadki liczby rodzaje główne porządkowe nieokreślone zbiorowe ułamkowe porządkowe główne porządkowe nieokreślone UWAGA!.

dwoje, siedmioro, dziewięcioro, pięcioro, sto szesnaścioro,Odmiana przez przypadki liczebników prostych i złożonych.

3.Liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki i rodzaje, tak jak przymiotniki, np. pierwszy raz, pierwsza dama, pierwsze jajko (odmiana przez rodzaje: męski, żeński, nijaki) pierwszego razu, pierwszej damy, pierwszego jajka /pierwszym razie, pierwszej damie, pierwszym jajku (odmiana przez przypadki: D. i Ms., liczba pojedyncza)Liczebniki główne tysiąc, milion, miliard nie odmieniają się przez rodzaje.. o dwa drzewa!. Jeśli z niej korzystasz, wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki.. Liczba pojedyncza.. Rozróżnia się pięć rodzajów — trzy w liczbie pojedynczej oraz dwa w liczbie mnogiej.. W języku polskim rodzaj przypisany jest do większości części mowy.. o dwa talerze!. Poniższy plik zawiera kompletny opis budowy i odmiany liczebników prasłowiańskich.Jan 20, 2022Mar 23, 20211) Liczebniki główne określają: a) datę urodzin b) liczbę osób, przedmiotów, zwierząt itp. 2) Liczebniki porządkowe określają: a) kiedy należy zrobić porządek b) kolejność czegoś lub kogoś w szeregu 3) Liczebniki główne odmieniają się przez: a) przypadki i rodzaje b) przypadki i liczby 4) Liczebniki porządkowe: a) nie odmieniają się b) odmieniają się przez przypadki .Nov 25, 2021Polityką Prywatności..

Liczebniki główne i porządkowe odmieniają się przez przypadki i rodzaje, na przykład: dwie książki, dwoma książkami, dwa krzesła, dwóch krzeseł.

• rodzaj nijaki (charakterystyczna dla tego rodzaju jest końcówka fleksyjna -o), np.: boisko, mówiło, kochane itd.Ze względu na różnice w znaczeniu i zastosowaniu liczebniki klasyfikujemy jako: główne: (ile?). Wyżej zostały już przedstawione przykładowe odmiany różnych rodzajów liczebników.. Liczebnik główny jeden w liczbie pojedynczej ma formy rodzaju męskiego (jeden), żeńskiego (jedna) i nijakiego (jedno)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt