Napisz nazwę systematyczną soli o wzorze caco3

Pobierz

rozwiązane przedstaw w zapisie cząsteczkowym cztery sposoby otrzymania soli o wzorze CaCO3 napisz nazwę systematyczną tej soli Reklama Odpowiedź 5.0 /5 8 Kaniosek5 Ca (OH)2 + H2CO3 ---> CaCO3↓ + 2H2O CaCl2 + K2CO3 ----> CaCO3↓ + 2KCl Ca (NO3)2 + (NH4)2CO3 ---> CaCO3↓ + 2NH4NO3 CaI2 + Na2CO3 ---> CaCO3↓ + 2NaI CaCO3 - węglan wapniaPodaj nazwy soli i zapisz dysocjacje każdej z nich: MgCO3, K2SO4, Al(NO3)3 i FeCl2 2013-06-03 22:04:54 jak określic zawartosc procentową węgla i wapnia w soli CaCo3 2010-05-18 20:25:20 Oblicz zawatość procentową węgla w soli o wzorze CaCO3 2009-09-28 10:48:48Nazwa soli BaS03 2010-04-12 17:07:19; nazwa zwyczajowa soli (CaCO3) 2009-05-06 17:20:37; jak określic zawartosc procentową węgla i wapnia w soli CaCo3 2010-05-18 20:25:20; Oblicz zawatość procentową węgla w soli o wzorze CaCO3 2009-09-28 10:48:48; Nazwa systematyczna soli K2CO3 2009-05-06 16:27:01; nazwa zwyczajowa soli (AgCO3) 2009-05 .ad.. bardzo pilne !Podaj nazwy soli i zapisz dysocjacje każdej z nich: MgCO3, K2SO4, Al(NO3)3 i FeCl2 2013-06-03 22:04:54; Podaj nazwy związków o wzorach: 2011-06-11 10:40:38; Alkohole o podanych wzorach sumarycznych: 2013-01-20 15:21:51; Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych .Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne..

... 5Podaj nazwę systematyczną i zwyczajową związku o wzorze CH3CH2COOH .

Podziękuj Napisz do mnie.. 6H 2 O - chlorek wapnia-woda(1/6).. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Zadanie: podaj nazwę soli nacl , nas, nano3 , naso3 , na2so4 Rozwiązanie: nacl chlorek sodu nas siarczek sodu nie powinno być czasem na2s na2so3 siarczan iv.. PRZYKŁAD (najpierw czasteczkowo, a pózniej jonowo i jonowo w sposób skrócony): a) 2 Na + MgCl2 ----> 2 NaCl + Mg1.napisz w punktach jak zadbać o bezpieczeństwo danych!. Na2CO3- węglan soduchemik12345 Przedstaw w zapisie cząsteczkowym cztery sposoby otrzymywania soli o podanych wzorach.Napisz nazwy tych soli.. Napisz jakie są właściwości i zastosowanie 3 tlenków metali i 3 tlenków niemetali.. A- metan B- eten C-propen D .Napisz wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o 10 atomach wodoru w cząsteczce.. Question from @Kotek9871 - Gimnazjum - Chemia.. dorota0018 Kwas nonanowy wzór półstrukturalny to CH3 .Zapisz się już teraz!. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3, NaHSO3, NaNO2, Cu2S, CuCl2 * 2 H2O, FeCl3, Al(OH)2Cl, Pbl2, CaCl2 * 6 H2O, NaH2PO4; b) Napisz wzory następujących soli: Węglan wapnia, dwuwodorofosforan(V) sodu, jodek żelaza(II), wodorowęglan potasu, dziesięciowodny siarczan(VI) sodu, chlorek .Ca2+ + 2 OH- + 2 Na+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) + 2 Na+ + 2OH- Ca 2+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) 9. ..

Napisz wzór strukturalny i podaj nazwę systematyczną kwasu o wzorze C8H17COOH.

PRZYKŁAD (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony): a) 2 Na + MgCl2 ----> 2 NaCl + Mg 2 Na + Mg 2+ + 2 Cl- ----> 2 Na+ + 2 Cl- + Mg 2 Na + Mg 2+ ----> 2 Na+ + Mg1.. odpowiedzi poszukaj za pomocą programu pomoc i obsługa techniczna systemu windows!Mar 22, 2022 Mg(H 2 PO 4) 2 - diwodorofosforan(V) magnezu.. Słuchanie muzyki może działać ochronnie na mózg .. 40 mln euro w 2015 roku dla polskich studentów.Napisz: nazwę systematyczną związku chemicznego o wzorze sumarycznym Na2S04 x 10 H2O- wzór sumaryczny wodorotlenku baru-woda(1/8)Oblicz mase cząsteczkową CoCl2 x 6 H2O.. 2.na czym polega działanie wirusów!. Wybrane artykuły.. SÓL + METAL ---> NOWA SÓL + NOWY METAL Metal wziety do reakcji musi byc aktywniejszy od metalu znajdujacego sie w soli.. AlCl(OH) 2 - chlorek diwodorotlenek glinu Ca(NO .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: napisz nazwy soli: FeCO3, Sn(NO3)4, AlPO4, Fe2(CO3)3, Al2(SO4)3, Pb3(PO4)3, CaSO4, MgSO3, Pb(NO3)2, SnCl2, CuSO4, K2CO3..

Napisz wzór strukturalny i podaj nazwę systematyczną kwasu o wzorze C8H17COOH .

1 Podaj nazwy soli: K2CO3 - węglan potasu Na2CO3 - węglan sodu Li2S - siarczek litu AgCl - chlorek srebra MgCO3 - weglan magnezu CaCO3 - węglan wapnia BaBr2 - bromek baru FeCO3 - węglan żelaza (II) CuSO4- siarczan(VI) miedzi MgSO4- siarczan(VI) magnezu K2SO4- siarczan(VI) potasu Na2SO4- siarczan(VI) sodu .. 2 dni temu.nazwa zwyczajowa soli (AgCO3) 2009-05-06 17:14:35 Nazwa soli BaS03 2010-04-12 17:07:19 napisz cząstkowo i jonowo reakcję pomiedzy ZnCl2 i K2CO3 oraz podaj nazwy soli , które sie strąciły 2013-05-04 16:56:31Podaj nazwy systematyczne dwóch kwasów beztlenowych i napisz równania reakcji ich otrzymywania?. przedstaw w zapisie cząsteczkowym cztery sposoby otrzymywania soli o podanych wzorach: CaCO3 CaO + H2CO3---->CaCO3 + H2O CaO + CO2---->CaCO3 Ca (OH)2 + CO2---->CaCO3 + H2O Ca (OH)2 + H2CO3---->CaCO3 + 2H2O Ca3 (PO4)2 3CaO + P2O5---->Ca3 (PO4)2 3CaO + 2H3PO4---->Ca3 (PO4)2 + 3H2O 3Ca (OH)2 + 2H3PO4---->Ca3 (PO4)2 + 6H2OZadanie: podać nazwy następujących soli zncl2, k2co3, cuso4 Rozwiązanie: zncl2 chlorek cynku k2co3 węglan potasu cuso4 siarczan vi miedzi ii agno3 azotan v srebra ..

Zad .1 jest pokazane na zdjęciu i zad.2 Wskaż nazwę substancji która w warunkach normalnych jest cieczą .

NAZWY 1.. Cu₃ (PO₄)₂ - fosforan (V) miedzi (III) FeBr₃ - bromek żelaza (III) MgSO₄ - siarczan (VI) magnez ZnCl₂ - chlorek cynku Li₂SO₃ - siarczan (IV) litu Al₂S₃ siarczek glinu Fe (NO₃)₃ - azotan (V) żelaza (III) CaCO₃ - węglan wapnia PbI₂ - jodek ołowiu NH₄Cl - chlorek amonu Zadanie 2Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych:a) Al2S3, b) Fe(NO3)3, c) CaCO3, d) PbI2.. 3.czy z kuomputera z systemu windows vista można nawiązać połączenie z komputerem , który pracuje ze starszymi systemem windows ?. Chemia klasa 7!. Chemia.. 2H 2 O - chlorek miedzi(II)-woda(1/2).. Napisz wzór strukturalny i podaj nazwę systematyczną kwasu o wzorze C8H17COOH.. AlSO 4 (OH) - siarczan(VI) wodorotlenek glinu.. Szkoła podstawowa.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Zaliczaj.pl.. Jose Manuel Barroso będzie wykładowcą na uniwersytecie w Lizbonie.. Na Marsie może być woda w stanie ciekłym.. POJĘCIA: NAZWA-wyraz lub wyrażenie rozumiane jednoznacznie, które nadaje się na .Ca 2+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) SÓL + METAL ---> NOWA SÓL + NOWY METAL Metal wzięty do reakcji musi być aktywniejszy od metalu znajdującego się w soli.. Powiązane pytania Q&A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt