Rządy bolesława krzywoustego ćwiczenia

Pobierz

Nie zapomnijcie na koniec wykonać zadanie utrwalające.Przeanalizuj jakie ziemie zostały włączone przez Bolesława Krzywoustego do państwa polskiego.. Proszę, pisz czytelnie.. Przeczytaj informacje, obejrzyj infografikę z podręcznika do historii .. Zwróć uwagę na okoliczności przyłączenia Pomorza Gdańskiego i Zachodniego.. Rządy Bolesława Krzywoustego i jego testament.Zrób własne ćwiczenie!. Ćwiczenia sprawdzające (slajd 21) wykonujecie jako podsumowanie lekcji.. POWTÓRZ Ćwiczenie Proszę przeczytać tekst z podręcznika - "Rządy Bolesława Krzywoustego" str. 179 -182.. Panowanie Chrobrego - postacie i wydarzenia Połącz w pary.. Zadanie 3 w zeszycie ćwiczeń Przeczytaj rozdział "Panowanie Bolesława Krzywoustego".. Przypomnij sobie zasadę senioratu, którą wspólnie omawialiśmy na zajęciach - jakie powinności miał senior, a jakie wasal.. D pełnię władzy przejął jego najstarszy syn.. Źródło: Lesser, Aleksander (), Muzeum Narodowe w Warszawie, domena publiczna.. a) Otton III b) Mieszko I 5) Z jakiej dynastii pochodził Bolesław Chrobry?Zadania do tematu 5.. -najazdy wrogich państwa na Polskę (Niemiec, Czech i Rusi)Podział państwa Bolesława Krzywoustego na dzielnice - Zintegrowana Platforma Edukacyjna Podział państwa Bolesława Krzywoustego na dzielnice Oś czasu Ćwiczenie 1 Posługując się linią chronologiczną, uzupełnij zdanie..

Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń 1, 2 s. 97, 4 s.98 oraz 5, 6 s. 99.

2.Wyjaśnij, dlaczego książę Kazimierz otrzymał przydomek ,,Odnowiciel"?. 1) Jak nazywał się w średniowiecznej Polsce najwyższy urzędnik państwowy, wojewoda ?. Bolesław Krzywousty panował w latach , zatem jego rządy przypadły na połowę połowę wieku XIII II XI ISprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.. Pamiętamy o dacie i podkreślaniu tematu lekcji.. "Rządy Bolesława Krzywoustego"1) W którym roku odbył się zjazd gnieźnieński?. Polska pierwszych Piastów , Klasa 5 , Wczoraj i dziś , Historia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl .. Powiedz co doprwadziło do utraty władzy przez Bolesława Śmiałego?. Wojna ukazuje talent wojskowy Bolesława Krzywoustego.. 1 Na dobry początek Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z ramki.. W podręcznikach nasza dzisiejsza lekcja zaczyna się na stronie 179.. Włącz tryb tekstowy dla czytników Wskazówki korzystania z ćwiczeń interaktywnych przy pomocy czytników ekranowychtest > Panowanie Bolesława Krzywoustego Pytanie 1/11 Przerwij test Władysław Herman przejął władzę w państwie po: Zamordowaniu Bolesława ŚmiałegoUcieczce Bolesława Śmiałego na WęgryBolesław Śmiały oddał władzę w ręce Władysława HermanaOdpowiedzi A i B są nieprawdziwe Klasówka - pomagamy w sprawdzianach - wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.Rządy Bolesława Krzywoustego - Klasa 5 - Lekcje historii pod ostrym kątem - YouTube.Rządy Bolesława Krzywoustego..

Zapoznaj się z materiałem na stronie Scholaris i wykonaj ćwiczenia: 4.Rządy Bolesława Krzywoustego.

Walki o Pomorze.. B Polska została podzielona na dzielnice.. Podręcznik - str. 159 - 164 Dzisiaj dowiesz się, dlaczego doszło do rozbicia dzielnicowego.. a) Bolesław Chrobry b) Mieszko I c) Władysław Herman d) Otton III 3) Władca Polski w .Rządy Bolesława Krzywoustego - Quiz.. Cytat za: Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV wieku), tom I: Społeczeństwo i państwo polskie do połowy XIII wieku, oprac.. Wybierz szablon; Wprowadź elementy; Pobierz zestaw ćwiczeń interaktywnych i do wydrukuzwróć uwagę na okoliczności przejęcia władzy nad całym krajem przez Bolesława.. Proszę przeczytajcie temat "Rządy Bolesława Krzywoustego" w podręczniku na stronie 179-182.. "Rządy Bolesława Krzywoustego", plik: zadania-do-tematu-5-rzady-boleslawa-krzywoustego.html (text/link) Wczoraj i dziśW 1109 roku cesarz Henryk V organizuje wyprawę w obronie Zbigniewa.. Obrona Głogowa i Wrocławia.. Dzień dobry.. 1) Jak nazywał się w średniowiecznej Polsce najwyższy urzędnik państwowy, wojewoda ?. Zauważ w jakich kierunkach toczyły się walki i wyprawy wojenne władcy Polski..

"Rządy Bolesława Krzywoustego", plik: zadanie-dodatkowe-do-tematu-5-rzady-boleslawa-krzywoustego.html (text/link) Wczoraj i dziś .

C do Polski zostało przyłączone Pomorze.. Portal Wordwall umożliwia szybkie i łatwe tworzenie wspaniałych materiałów dydaktycznych.. Prosi uczestników zajęć o zapoznanie się z tekstem w sekcji "Przeczytaj" i multimedium w sekcji "Prezentacja multimedialna" tak, aby podczas lekcji mogli w niej aktywnie uczestniczyć i wykonywać polecenia.Rządy Bolesława Krzywoustego , VI.. 3/98Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał "Rządy Bolesława Krzywoustego".. Proszę w zeszytach zapisać temat lekcji dzisiejszej: Rządy Bolesława Krzywoustego.. a) Władysław Herman b) hrabia c) prezydent d) palatyn 2) Młodszy brat Bolesława Śmiałego, sprawował władzę w Polsce po ucieczce brata na Węgry.. Zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń Przeczytaj rozdział "Testament Bolesław Krzywoustego" .TEMAT: Rządy Bolesława Krzywoustego.. Zachęcam również do wejścia na stronę podaną w linku poniżej (21 maja; podręcznik strony: 179-182; ćwiczenia s. Rządy Władysława I Hermana () a. Władysław I Herman zrezygnował z korony królewskiej b. za panowania Władysława silną pozycję zdobył palatyn Sieciech c. Władysław Herman podzielił państwo między siebie i swoich synów:Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego.. Proszę przeczytać notatkę i wykonać ćwiczenie poniżej.wskaż na mapie: granice państwa Bolesława Krzywoustego, Głogów..

Dodatkowo zróbcie proszę ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń od str. 97-99. a) 1000 r b) 2000 r 2) Kto przybył na zjazd gnieźnieński?

Do 1119 roku Bolesław Krzywousty opanował Pomorze Gdańskie.Przeczytaj tekst źródłowy o obronie Głogowa i odpowiedz na pytanie 1 pod tekstem.. Statut Bolesława Krzywoustego Rysunek z opisami.. Proszę o zastanowienie się nad treścią zadań i postawionych problemów.. Oczywiście w miejscach, gdzie znajdują się puste miejsca, należy wpisać brakujące informacje.. Zaczyna się też rodzić świadomość narodowa i patriotyzm.. G. Labuda, B. Miśkiewicz, Poznań 1966, str. 111.Materiał zawiera 5 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 3 ćwiczenia, w tym 2 interaktywne.. Zapisz je poniżej, rozpoczynając od .Zadania z zeszytów ćwiczeń (3) Sprawdzanie wiedzy Odpowiedzi (1) Odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń (1) Testy (5) Materiały prezentacyjne Multibooki (1) Zobacz wyniki (21) Filtruj materiały data: najnowsze .. Rządy Bolesława Krzywoustego Zadanie dodatkowe do tematu 5.. Rządy Bolesława Krzywoustego - Test.. Materiały "do ćwiczenia" (1) Zadania z zeszytów ćwiczeń (1) Sprawdzanie wiedzy Testy (2) Materiały prezentacyjneTemat: Rządy Bolesława Krzywoustego .. a) rycerz Zawisza Czarny b) cesarz Otton III 3) Kto był pierwszym królem Polski?. Młodość Bolesława Krzywoustego.. Zagadnienia te opracowujecie ustnie.W 1138 roku na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego A tron w Krakowie objął jego brat.. Praca dla chętnych ćwiczenie 3 s.98 i 7 s. 99.Proszę abyście przeczytali z podręcznika temat: "Rządy Bolesława Krzywoustego" (strony 179 - 182), przepisali do zeszytu z historii poniższą notatkę (lub wydrukowali i wkleili).. Pobierz zestaw ćwiczeń interaktywnych i do wydruku; Dowiedz się więcej.TEMAT: Rządy Bolesława Krzywoustego.. a) Bolesław Chrobry b) Kazimierz Wielki 4) Kto był ojcem Bolesława Chrobrego?. Zapisz temat lekcji w zeszycie.. Wymień przyczyny kryzysu państwa polskiego w XI wieku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt