Kuratorium katowice konkursy przedmiotowe regulamin

Pobierz

PODSTAWA PRAWNA KONKURSUWojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020 2 Kuratorium Oświaty w Katowicach REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 I.. Prace komisji konkursowych na I, II, III stopniu mogą podlegać kontroli pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach.. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU §1.. Sep 20, 2021Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z: 1 Języka Polskiego Regulamin pdf Załączniki doc pdf 2 Matematyki Regulamin pdf Załączniki doc pdf 3 Historii Regulamin pdf Załączniki doc pdf 4 Biologii Regulamin pdf Załączniki doc pdf 5 Chemii Regulamin pdf Załączniki doc pdf 6 Fizyki Regulamin pdf Załączniki doc pdf 7 Geografii […]Konkursy Przedmiotowe- Kuratorium Oświaty w Katowicach Prosimy rozpocząć od sprawdzenia danych szkoły (zakładka STOPIEŃ I) gdzie możliwe jest również wprowadzenie liczby uczestników biorych udział w danym konkursie wraz z liczbą uczestników, którzy kwalifikują się do następnego etapu.konkursu 1.. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU § 1.. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej (młodzież), uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej (osoby dorosłe) i członkowie klubów seniora z terenu województwa śląskiego.REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I..

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty - Kuratorium Oświaty w Katowicach.REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I.

1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022.. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad; Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 t.j. ). PODSTAWA PRAWNA KONKURSU § 1.. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU § 1.5 days agoKuratorium Oświaty w Katowicach REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I.. Śląski Kurator Oświaty, realizując zadanie określone w art. 31 ust..

Szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności wymagany na pierwszym stopniu konkursu obejmuje określone treści podstawy programowej przedmiotu ustalone przezOlimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty Aktualności 8 czerwca 2022 "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego" - nabór wniosków w ramach 2 rundy konkursu grantowego przedłużony do 14 czerwcaWojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego.

Śląski Kurator Oświaty, realizując zadanie określone w art. 51 ust.. Śląski Kurator Oświaty, realizując zadanie określone w art. 51 ust.. Śląski Kurator Oświaty, realizując zadanie określone w art. 51 ust.. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymaganiaWojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 6 Kuratorium Oświaty w Katowicach 2.. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I.. Śląski Kurator Oświaty, realizując zadanie określone w art. 51 ust.. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU § 1.. Iwona Sokołowska; 6 lat temu .. Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016 I.. "KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH REGULAMIN" Download Document.. PRZEBIEG KONKURSU § 14.Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 2 Kuratorium Oświaty w Katowicach REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW I.. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów szkół podstawowych obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z ww.. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ), zgodnie z § 4.2Kuratorium Oświaty w Katowicach REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 I.. Śląski Kurator Oświaty, realizując zadanie określone w art. 51 ust.. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU § 1.. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.KATOWICACH REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ROKU SZKOLNYM 2020/2021 KATOWICE 2020 REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I. zm.),Kuratorium Oświaty w Katowicach REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I.. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Kuratorium Oświaty w Katowicach REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 I.. Informacje ogólne 1.. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU § 1.. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU § 1. przedmiotu.. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU §1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt