Wielkości opisujące ruch falowy

Pobierz

Podaj cechy wspólne i różnice dla fal mechanicznych i elektromagnetycznych.. Zakres słyszalności fal akustycznych dla człowieka.. Ruch falowy podobnie jak ruch drgający opisują: amplituda A - amplituda fali to równocześnie amplituda drgań w danym punkcie w przestrzeni) okres T - okres fali to okres drgań cząsteczek ośrodka, w którym rozchodzi się fala.Fale można poprawnie opisać znając kilka wielkości liczbowych charakteryzujących ruch falowy w określonym momencie czasu.. Powstawanie cienienia i półcienia - rysunki.. Kojarzymy fale na ogół z jeziorem lub innym zbiornikiem wodnym albo z falami radiowymi.. Źródła światła- przykłady.. Jej wielkość zależy od właściwości ośrodka; jego sprężystości i gęstości; jednostka - metr na sekundę m s ;Okres fali - T [s] Okres fali to okres drgań cząsteczek ośrodka, w którym rozchodzi się fala.. Przykładowo, dla jednowymiarowej fali wzbudzanej na uderzanym miarowo, sztywnym sznurze faza odpowiada .We wzorze występują następujące wielkości opisujące ruch falowy: [math]\lambda[/math]— odległość między punktami ośrodka o tej samej fazie — długość fali, [math]T[/math]— czas po którym wybrany punkt ośrodka będzie w tej samej fazie — okres drgań, [math]v[/math]— prędkość przemieszczania się zaburzeń o tej samej fazie — prędkość fazowa,Wielkości opisujące ruch falowy..

Wielkości opisujące falę sprężystą.

- zapis wektora (strzałka nad literą oznacza wielkość wektorową) A- początek wektora - punkt przyłożenia siły.. Optyka geometryczna.. Amplituda A (m) - maksymalne wychylenie cząstki ośrodka z położenia równowagi w czasie gdy przez ośrodek przechodzi fala.. Refrakcja.. Podaj cechy wspólne i różnice dla fal mechanicznych i elektromagnetycznych.. Optyka geometryczna.. Dlaczego widzimy.Można ją przedstawić graficznie, używając odcinka skierowanego zwanego wektorem.. (2 tygodnie) -szkoła podstawowa - fizyka - " Powstawanie fal w ośrodkach materialnych" (wpisać w wyszukiwarkę).. w równych odstępach czasu, przy czym jest coraz słabszy i po pewnym czasie ustaje (drgania tłumione).Znać wielkości opisujące ruch falowy i drgający.. Wielkości charakteryzujące ruch falowy: prędkość fali (v) - prędkość, z jaką w ośrodku rozchodzi się zaburzenie wywołane drganiami źródła fali.. * Ruch falowy * Równanie różniczkowe dla ruchu falowego * Odtworzenie równania falowego na podstawie jego rozwiazania * Wyprowadzenie równania falowego * Rozwiazanie równania ruchu falowego * Parametry opisujące falę * Prędkość ruchu falowegoTemat: Ruch drgający (falowy).. RUCH FALOWY .. Czasami o dźwiękach mówimy jako o falach akustycznych.. Przeczytajcie całość i wykonajcie ćwiczenia interaktywne pod rozdziałem..

Okres ...Ruch falowy - wielkości opisujące falę.

Fala sprężysta.. Proponuję obejrzeć filmik na YOU TUBE .Arial Times New Roman Projekt domyślny Microsoft Equation 3.0 Fale elektromagnetyczne, zasada działania lasera, wykorzystanie lasera w medycynie Ruch falowy Ruch falowy w ośrodkach sprężystych Równanie fali liniowej harmonicznej Fale elektromagnetyczne Fala elektromagnetyczna Fala elektromagnetyczna Prędkość rozchodzenia się fali .. Jako wielkość wektorowa przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość .. Faza fali zdefiniowana jest jako chwilowy stan wychylenia cząstek ośrodka w danym miejscu i czasie.. AB- długość wektora - miara wartości siły.. W przypadku fal mechanicznych drgają cząsteczki ośrodka, natomiast w przypadku fal elektromagnetycznych, w danym punkcie drgają wektory natężenia pola elektrycznego i indukcji magnetycznej.. Fale mechaniczne - rozwiązywanie zadań.. Jego wartość oznaczamy symbolem AB (bez strzałki u góry) i wyrażamy ją w jednostkach długości - [m].. Faza fali zdefiniowana jest jako chwilowy stan wychylenia cząstek ośrodka w danym miejscu i czasie.Wielkości charakteryzujące ruch falowy: prędkość fali (v) - prędkość, z jaką w ośrodku rozchodzi się zaburzenie wywołane drganiami źródła fali.. Fale są zjawiskiem tak ważnym, że warto poznać pojęcia opisujące ogólne ich własności.Ruch falowy polega na przenoszeniu zaburzeń w ośrodku sprężystym, w czasie i przestrzeni..

B- koniec wektora (grot) - określa zwrot siły.Wielkości opisujące ruch falowy.

Jej wielkość zależy od właściwości ośrodka; jego sprężystości i gęstości; jednostka - metr na sekundę m s ;Ściąga (fala, ruch falowy, ugięcie fali, Zjawisko Dopplera ) 1)Ruch falowy-polega na przemieszczaniu się zaburzenia ośrodka sprężystego (gazy, ciecze, ciała stałe nie mają w próżni) ze stałą prędkością między cząsteczkami, które nie przemieszczają się, a wykonują ruch drgający.Wielkości opisujące ruch falowy.. fala sprężysta nie rozchodzi się w próżni; fala sprężysta przenosi energię; fala sprężysta nie przenosi masy; fala sprężysta w danym ośrodku rozchodzi się ze stałą szybkością; Falę opisują poniższe zależności fizyczne AmplitudaDefinicje wielkości opisujących ruch Przemieszczenie to wektor łączący początkowe i końcowe położenie ciała.. Amplituda i długość fali.. Zasada HuygensaCele: • uczeń wie jak powstaje i rozchodzi się fala, • uczeń wie jakie są rodzaje fal, • uczeń wie, że fala przenosi energię a nie przenosi masy, • uczeń umie wyjaśnić co to jest długość fali, • uczeń umie obliczyć prędkość fali, • uczeń umie wskazać różnicę między falą podłużną i poprzeczną.Ruch falowy polega na przenoszeniu zaburzeń w ośrodku sprężystym, w czasie i przestrzeni.. Prędkość fali.. Aplikacja na telefon komórkowy WYMAGANIA: wyświetlacz co najmniej o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA, Ten materiał możesz mieć w swojej komórce za jedyne 2,44zł z VAT, co ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu.Back to Index ..

Foto.Fale można poprawnie opisać znając kilka wielkości liczbowych charakteryzujących ruch falowy w określonym momencie czasu.

Źródła światła- przykłady.. Foto.Wielkości opisujące ruch falowy a) kierunek fali - kierunek rozchodzenia się zaburzeń w ośrodku sprężystym b) Amplituda fali A (1m) - największe wychylenie cząsteczek ośrodka z położeniaRuch falowy - wielkości opisujące falę Cele: • uczeń wie jak powstaje i rozchodzi się fala, • uczeń wie jakie są rodzaje fal, • uczeń wie, że fala przenosi energię a nie przenosi masy, • uczeń umie wyjaśnić co to jest długość fali, • uczeń umie obliczyć prędkość fali,Ruch falowy jest ruchem powszechnym - często jednak nie zdajemy sobie z tego sprawy.. • indywidualna.. • imadło, pręt metalowy, piłeczka pingpongowa, młotek.Wielkości charakteryzujące ruch falowy: amplituda - największe wychylenie z położenia równowagi, okres - czas trwania jednego pełnego drgania, częstotliwość - ilość drgań zachodzących w ciągu 1 sekundy.Cechy ruchu fal i wielkości opisujące fale.. Droga to długość przebytego toru.Wielkości charakteryzujące falę to: - amplituda fali - okres fali - częstotliwość fali - prędkość fali (prędkość fali w danym ośrodku jest stała) - długość fali (odległość między najbliższymi cząsteczkami drgającymi w zgodnych fazach) Fala przebywa drogę równą swojej długości w czasie okresu.. Okres T (s) - okres fali to okres drgań cząsteczek ośrodka, w którym rozchodzi się fala.Pobierz program Fizyka: Ruch falowy- teoria cena: 2,44zł z VAT.. W przypadku fal mechanicznych drgają cząsteczki ośrodka, natomiast w przypadku fal elektromagnetycznych, w danym punkcie drgają wektory natężenia pola elektrycznego i indukcji magnetycznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt