Graficzna prezentacja danych statystyka

Pobierz

Uczeń zna pojęcia: statystyka, diagram (wykres) kołowy, słupkowy, kolumnowy, wykres punktowy i liniowy.. Jak uzyskać wartość krytyczną dla testu jednostronnego?Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.. Metoda i forma pracy.prezentacja graficzna materiału statystycznego w postaci wykresów.. Szereg rozdzielczy powstaje, gdy zakres badanego zbioru danych zostaje podzielonyNajprostszym sposobem graficznego przedstawienia wielkości statystycznej jest metoda liniowa, polegająca na narysowaniu odcinków linii prostych, których długość odpowiada (w odpowiedniej skali) liczebności porównywanych zbiorowości.. 0,3 OBLICZANIE MOCY TESTU W zakładce statystyka wybieramy analizę mocy testu, następnie wskazujemy rodzaj testu (jedna średnia test t).. Monitorowanie I Analiza Danych Statystycznych.. Rozkładem empirycznym cechy nazywamy przyporządkowanie kolejnym wartościom zmiennej ( xi x i) odpowiadającym im liczebności ( ni n i ).1.. Cel: graficzna prezentacja wartości średnich i różnic od średniej Wykresy słupkowe (kolumnowe) stat.gov.pl W grafice statystycznej wartośćPlik Graficzna prezentacja danych statystycznych.pdf na koncie użytkownika efciammm • folder Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji • Data dodania: 3 mar 2010Graficzna prezentacja danych statystycznych Wykresy liniowe Wykresy powierzchniowe Graficzna prezentacja danych statystycznych Są najprostszą i najłatwiejszą do sporządzenia graficzną formą prezentacji danych liczbowych Podstawą ich sporządzenia mogą być tablice statystyczne, statystyka opisowa #5 Opracowanie i prezentacja materiałuView graficzna_prezentacja_danych_stat.pdf from AA 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Graficzna prezentacja danych statystycznych Wykresy, mapy, GIS WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji Główny Urząd ..

Sposoby prezentacji danych.

Przy większej liczbie danych, tekst staje się jednak nieczytelny.. Wyróżnia się dwa działy statystyki: Statystyka opisowa - obejmuje, metody gromadzenia, danych, ichPrzedmiot statystyki.. Każdy wykres musi być zatytułowany.. : STATYSTYKA MATEMATYCZNA - GRAFICZNA PREZENTACJA DANYCH 5 n i p i 0.5, gdzie: i - numer wartości w szeregu, n - wielkość próbki Wartości o rzędach różnych od wyznaczonych są interpolowane.. Dobór formy uzależniony jest od rodzaju szeregu, w których zapisane są dane oraz charakteru prawidłowości, które wykres ma pokazywać.1 Temat: METODY PREZENTACJI STATYSTYCZNE, METODY GRAFICZNE STATYSTYCZNEGO, SZEREGI Badanie statystyczne jest to proces pozyskiwania danych, w ramach dokonuje obserwacji statystycznej (pomiaru).. Podręcznik składa się z 5 części: Wprowadzenie - sposoby prezentacji danych statystycznych; Wykresy w statystyce regionalnejGraficzna prezentacja danych statystycznych Są najprostszą i najłatwiejszą do sporządzenia graficzną formą prezentacji danych liczbowych.. Podstawą ich sporządzenia mogą być tablice statystyczne, pojedyncze szeregi statystyczne lub wielkości nie ujęte w szeregu statystycznym np. populacja delfinów.GRAFICZNA PREZENTACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH Do najbardziej popularnych form graficznych, za pomocą których przedstawia się dane pogrupowane należą histogram i diagram..

Graficzne przedstawienie danych.

Zasada jest bardzo prosta - przedstawiamy dane w graficzny sposób przy pomocy słupków.. Wykresy Diagramy Infografiki Na Białych Ekranach Płyt Główn Ilustracja Wektor .SPOSOBY PREZENTOWANIA METODĄ STATYSTYCZNĄ: a) Metoda tabelaryczna b) Metoda graficzna c) Metoda opisowa Metoda opisowa - polega na włączeniu badań statystycznych do tekstów o prezentowanych zjawiskach.. Cele lekcji.. Konstrukcja szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi.. - Wykres składa się z tytułu, pola wykresu i legendy, która zawiera informacje dotyczące stosowanych symboli, kolorów oraz o źródłach danych.. Do najbardziej .Statystyczna analiza danych to przetwarzanie danych oparte na metodach statystycznych.. Przykład 1:Jest to jeden z bardziej klasycznych sposobów na przedstawienie danych.. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2006.. Szereg statystyczny - przedstawia pogrupowany i uporządkowany wg .Dane zawarte w szeregach statystycznych przedstawia się graficznie na wykresach.. Z uwagi na zróżnicowany charakter danych reprezentujących badane zbiorowości jak i różne cele badań, w praktyce stosuje się różne metody statystyczne.. Wykład-26.02.07 Przedmiot statystyki Statystyka dzieli sie˛ na trzy cze˛´sci:-zbieranie danych;-opracowanie i kondensacja danych (analiza danych);-wyciag˛ anie wniosków na podstawie danych (wnioskowanie statystyczne)..

... prezentacja graficzna.

Dla przykładowego szeregu prawdopodobieństwa, zgodnie z powyższym wzorem wynosiłyby: 0.1, 0.3,DODATEK: STATISTICA - GRAFICZNA PREZENTACJA DANYCH6 Poszczególne punkty odpowiadające kolejnym wartościom zmiennych t i pomiar nie są jednak w tym przypadku łączone liniami, dodatkowo rysowana jest również zależność liniowa najlepiej dopasowana do wykreślanych danych.. Wybierając zatem, w jaki sposób przedstawić dane sta- tystyczne - w tablicy, na wykresie, czy na mapie - należy ustalić co chcemy przedstawić, kto.. Wykres wymaga więc dodatkowego dopasowania.Scenariusz lekcji: Elementy statystyki.. W tytule powinna znaleźć się informacja o przedmiocie, miejscu i czasie badanego zjawiska.. umie ocenić efekty własnej pracy oraz pracy kolegów.. GRAFICZNA PREZENTACJA MATERIAŁU .. Uczeń: .. - Graficzna prezentacja danych statystycznych polega na sporządzaniu różnego rodzaju wykresów.. Ilustracja o mapy, sztandar, dane - 153036315 .. wykresy diagramy infografiki na białych ekranach płyt główn.. Statystyka Last modified by: Kasia Company:Przejrzyście i dokładnie, czyli graficzne i liczbowe metody prezentacji danych - powtórka przed sesją .. W badaniach biologicznych i biotechnologicznych interesuje nas zwykle jednak jaka jest struktura danych, czyli .Prezentacja statystyki..

monitorowanie i analiza danych statystycznych.

Zbiór wyników obserwacji uporządkowanych według określonych cech (kryteriów) nazywamy szeregiem .. Elementy teorii i zadania.. Do najczęściej stosowanych graficznych form prezentacji zalicza się wykresy: punktowe, liniowe i powierzchniowe.. Zanim wykresy zostaną narysowane dane należy pogrupować w postaci szeregu rozdzielczego.. Statystyka zajmuje się również aspektamiplanowania oraz zbierania informacji potrzebnych do wykonania analizy i interpretacji- najczęściej polega to na przygotowaniuTyp danych determinuje formęgraficznąprzedstawiania ich w postaci wykresu, a więcto dane "wskazują",jaki wykres będzienajlepszy do .. Liczba klas zależy od : - ilości obserwacji .. GROMADZENIE I GRAFICZNA PREZENTACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH Statystyka zajmuje się badaniem zjawisk masowych, czyli takich, które mogą wystąpić dostatecznie wiele razy.. Edyta Bartusik, 13.06.2014, Tagi: .. Zbiorczy opis wyników - parametrów do opisu zestawu danych statystyka zna mnóstwo.. 1GRUPOWANIE DANYCH I SZEREGI ROZDZIELCZE.. Graficzna prezentacja danych jest w związku z tym zdecydowanie bardziej efektywna niż ich przedstawianie tabelaryczne.. Tego typu wizualizacja danych jest bardzo praktyczna, aczkolwiek należy jej unikać, jeżeli chcemy zorganizować bardzo wiele słupków lub jeden z nich jest zdecydowanie dłuższy niż cała reszta.. Ustalenie liczby klas - k .. wyciągać wnioski, omawiać i zaprezentować swoją pracę.. rodzaje pomiaru: 1. jednostek na klasy (dychotomiczny na dwie klasy, np. zatrudniony, niezatrudniony albo wielodzielczy jednostek na wiele klas (np.Graficzna prezentacja danych statystycznych - Wykresy, mapy, GIS Zbiór esejów o wizualizacji danych Flowing Data D3 W analizie statystycznej bardzo ważne jest pojęcie rozkładu cechy.. Publikacja powstała w ramach projektu pt. "Wsparcie rozwoju systemu statystyki publicznej Gruzji w obszarze statystyki regionalnej.5 W podsumowaniu uzyskamy, oprócz podstawowych danych o próbie, wartości statystyki testowej i wartość krytyczną p dla testu z hipotezą alternatywną obustronną.. Obok wykresu należy umieścić legendę, czyli spis wykorzystanych znaków graficznych wraz z ich opisem.Zobacz - Graficzna prezentacja danych statystycznych .. Prezentacja Statystyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt