Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego karta pracy

Pobierz

Karty pracy proszę wkleić do zeszytu.. dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS: Nadczynność i niedoczynność przysadki Zaburzenia czynności przysadki mogą dotyczyć hormonów tropowych lub hormonów wzrostu.. Wyjaśnia skutki zaburzenia równowagi hormonalnej, podaje przykłady zaburzeń.Układ hormonalny jest ściśle związany z układem nerwowym.. Informacje dla nauczyciela: Realizacja podstawy programowej: Układ dokrewny.. Chorzy są mało wrażliwi na działanie insuliny.Karta pracy - układ dokrewny.. Ten typ zaburzenia najczęściej występuje u kobiet.Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego.. Klasa 7, temat: Zaburzenia funkcjonowania odporności; Karta pracy do lekcji 27.. Cel: opisanie skutków nadmiaru i niedoboru hormonów Polecenia dla uczniów:Karta pracy - znaczenie i przegląd ptaków 1 file(s) 831 downloads.. Prowadzi to nie tylko do objawów wywołujących dyskomfort, ale także, jeśli występują one przez długi okres, do stanów chorobowych.Karty terapeutyczne i karty pracy.. Karta pracy - układ dokrewny ← Układ dokrewny człowieka; Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego .Nieprawidłowa czynność wydzielnicza gruczołów dokrewnych może powodować zaburzenia równowagi w organizmie.. ← Karta pracy - układ dokrewny.. TEMAT: Budowa i działanie układu dokrewnego.Karłowatość przysadkowa to dolegliwość, która charakteryzuje się przede wszystkim zatrzymaniem wzrostu (im wcześniej rozpoczęła się choroba, tym większe jest zatrzymanie wzrostu)..

Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego BIBLIOGRAFIA.

10 pytań Biologia Pauli999.. U chorych zaburzone jest zarówno działanie, jak i wydzielanie insuliny, przy czym dominującą rolę może odgrywać jedna lub druga nieprawidłowość.. Wytłumacz, dlaczego wspólną cechą wszystkich gruczołów należących do układu hormonalnego jest silne ukrwienie?. Możesz ją wydrukować, uzupełnić i wkleić do zeszytu albo sporządzić z jej pomocą notatkę.. Biologia: Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego.. Jeśli nie macie możliwości wydrukowania, proszę po prostu wpisać odpowiedzi do zeszytu.. Uzasadnij słuszność określenia adrenaliny "hormonem walki".. Podaje nazwy hormonów i ich rolę.. Po wykonaniu zadań proszę zalogować się na nuadu.Opis wybranych chorób układu hormonalnego.. Te jądra nadchiazmatyczne podwzgórza funkcjonują jako zegary biologiczne (Poirel), które regulują zarówno około-, jak i ultradobowe rytmy, rządzące rozmaitymi procesami biologicznymi, w których pośredniczą układy autonomiczny i hormonalny.test wyboru z układu hormonalnego.. Gdy gruczoł dokrewny wydziela za mało hormonów, mówimy o niedoczynności niedoczynność gruczołu hormonalnego niedoczynności gruczołu, a gdy za dużo - o jego nadczynności nadczynność gruczołu hormonalnego nadczynności .Kiedy gruczoł produkuje za mało hormonów to mówimy o niedoczynności gruczołu..

→.na funkcjonowanie układu hormonalnego.

Wole Wole to nagłe powiększenie tarczycy.. Rozpocznij test.Bodźce z zewnątrz docierają do układu nerwowego, który wspólnie z hormonami normalizuje pracę konkretnych narządów i układów, aby umożliwić przystosowanie organizmu do konkretnych warunków.. W rozpoczęciu reakcji odpornościowej skierowanej przeciwko antygenowi biorą udział glikoproteiny, nazywana cząsteczkami MHC..

Zaburzenia funkcjonowania układu immunologicznego Rozdział 10.

Zaburzenia pojawiające się w obrębie tego układu to niedoczynność lub nadczynność któregoś z gruczołów.. Główny układ zgodności tkankowej.. Działanie pośrednie układu nerwowego opiera się na neurowydzielniczej funkcji podwzgórza.Za pośrednictwem hormonów podwzgórza jest regulowana pracaZaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego.. Agnieszka Lasota.. Wstęp.. UKŁAD HORMONALNY 10.1.. Przedstawia antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Po zapoznaniu się z materiałami proszę wykonać zadania z karty pracy: Budowa_i_funkcjonowanie_ukladu_hormonalnego_1.docx.. Karta pracy - niesamowity świat porostów.. Substancje wchodzące w interakcje z układem hormonalnym, niepowodujące szkodliwych skutków są nazywane substancjami hormonalnie czynnymi lub substancjami czynnymi w układzie hormonalnym.\ Klasa 7 \ VIII.. Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnegoZABURZENIA FUNKCJONOWANIA UKŁADU HORMONALNEGO.. Znajduj a się one na powierzchni komórek, a ich główną funkcją jestW pracy układu hormonalnego w rytmiczny sposób pośredniczy działanie ośrodków nerwowych podwzgórza.. Funkcjonowanie gruczołów dokrewnych jest regulowane w sposób bezpośredni przez nerwy autonomicznego układu nerwowego.. 3.Temat: Budowa, funkcjonowanie i zaburzenia układu hormonalnego (dokrewnego)..

Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego 1 file(s) 140 downloads.

06-08.04: Klasy VI b,c,e,f - Rozmnażanie ptaków.. Zaburzenia funkcjonowania odpornościZaburzenia układu hormonalnego.. Wymienia gruczoły dokrewne, wskazuje ich lokalizację.. Co to jest łuk odruchowy?. Hormony tropowe- pobudzają pracę gruczołów dokrewnych: tarczycy, nadnerczy, jajników i jąder.PLAN PRACY DLA KLASY VII b od dnia 26.03.2020 r. do 27.03.2020 r. Wychowawca klasy: CZWARTEK - 26.03.2020 r. 1.. 17 marca 2020: Download: Układ dokrewny człowieka 1 file(s) 240 downloads.Zeszyt ćwiczeń.. ← Układ dokrewny człowieka.. Regulacja nerwowo-hormonalna \ 1.. Jeśli układ hormonalny źle funkcjonuje, to również funkcjonuje źle cały organizm.. Zatrzymaniu wzrostu towarzyszą dziecięce proporcje ciała, które odpowiadają wiekowi, w którym wzrostSpowodowana rzeczywistym brakiem insuliny na skutek uszkodzenia komórek beta wysp Langerhansa trzustki.. 20 kwietnia 2020: .. Proszę, by w notatce znalazły się punkt 1, tabela z punktu 3 oraz punkt 4.. Uczeń: wyjaśnia, dlaczego nie należy bez konsultacji z lekarzem przyjmować preparatów i leków hormonalnych.. Jeśli gruczoł w nieprawidłowy sposób wydziela hormony, powoduje to zaburzenie równowagi wewnętrznej organizmu, a utrzymujące się .Chemikalia o działaniu zaburzającym funkcjonowanie układu hormonalnego mogą zakłócać układ hormonalny, a tym samym wywoływać szkodliwe skutki zarówno u ludzi, jak i flory oraz fauny.. Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego →.Temat:Budowa obwodowego układu nerwowego.. KARTA PRACY UCZNIA.. 6.04,16.04.2020 Uczeń: 1.. Zaburzenia hormonalne wywołują nieprawidłowe funkcjonowanie narządów: nerek, trzustki, serca, jąder i jajników, tarczycy i innych.. Skala narażenia i konsekwencje dla zdrowia ludzi i środo-wiska są na tyle niepokojące, że substancje o udo-wodnionym działaniu zaburzającym funkcjonowanie układu hormonalnego, tzw. związki endokrynne lub endokrynnie aktywne (endocrine-disrupting compo-Poniższa karta pracy ma pomóc Ci w poznaniu układu hormonalnego.. Karta pracy ucznia Działanie układu hormonalnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt