Skutki wojny peloponeskiej

Pobierz

4. niekorzystne skutki dla ludności wiejskiej, ciążył na niej obowiązek służby wojskowej, upadło znaczenie rolnictwa rodzimego, zwłaszcza produkcja zboża stała się nieopłacalna .Sparta, walcząca z Persją w wielkich wojnach, w okresie od 478 roku do wybuchu wojny peloponeskiej wchodzić miała w coraz bardziej przyjazne relacje ze wschodnim państwem.. Mieszkańcy.. Powodem wojny była rywalizacja dwóch największych potęg greckich o hegemonię nad całą Grecją.. Mieszkańcy uciekają do Aten co powoduje nadmiar ludności w Atenach i rozprzestrzenianie .Skutki wojny peloponeskiej są różne ,ale wymienie głowne: 1.Zostały zburzone Wielkie Mury.. W Atenach, gdzie schronili się mieszkańcy Attyki, wybuchła groźna zaraza, której ofiarą padł Perykles.. Wojna peloponeska (431-404 p.n.e.) Ateny, obraz autorstwa Lea von Klenze W 431 r. p.n.e. między Atenami i Ateńskim Związkiem Morskim, a .Przyczyny wojny peloponeskiej, podobnie jak przyczyny większości wojen, były złożone.. Sparta za radą Alkibiadesa obsadziła Dekeleję oddalona ok. 13 km od Aten.. POBIERZ PLIK JUŻ TERAZ Ogromne ofiary w ludziach, straty materialne, a także spustoszenie w psychice.Jul 15, 2021 I wojna peloponeska.. Wojna peloponeska - dzieło historyczne Tukidydesa.Skutki wojny peloponeskiej: Kapitulacja Aten i podpisanie warunków * zburzenie Wielkich Murów * ograniczenie Aten do 20 okręgów * zlikwidowanie demokracji, wprowadzenie rządów 30 tyranów..

Przyczyny, przebieg, skutki Wojny peloponeskiej.

5.Upadły Ateny.. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła " Wojna peloponeska ".. Po jego śmierci do głosu doszli przywódcy .Skutki wojny peloponeskiej R Kulesza · Cytowane przez 9 — Naoczny świadek, a zarazem historyk wojny peloponeskiej, Tukidydes, aby pokazać młodzieży spartańskiej zgubne skutki pijaństwa.Szacuje się, że działania wojenne pochłonęły ponad 10% całej ludności Hellady.. Szacuje się, że działania wojenne pochłonęły ponad 10% całej ludności Hellady.W latach 431-404 p.n.e. - doszło do najbardziej brzemiennej w skutki greckiej wojny domowej, zwanej peloponeską.. Sparta wzmocniła się.May 19, 2021- wygrana Sparty, która jednak nie potrafiła narzucić hegemonii pozostałym polis - totalne wyniszczenie Grecji - odejście od polis - narastające niezadowolenie z rządów Sparty, której rządy były podobne do rządów Aten, poza tym wydało się, że wygraną Sparta zawdzięcza pomocy Persów, odwiecznemu wrogowi Grecji DaszzLizaczkaSkutki wojny peloponeskiej i walk o hegemonię w Grecji: Trwająca ponad ćwierć wieku wojna peloponeska osłabiła Grecję pod względem politycznym i gospodarczym; Działania wojenne spowodowały ogromne straty materialne i ludzkie;Wymień skutki wojny peloponeskiej.. W trwającym przez ponad ćwierć wieku konflikcie ateńsko-spartańskim wzięła udział większość państewek greckich..

Przyczyny wojny peloponeskiej - wzrost potęgi Aten.

3.W tym mieście zlikwidowano demokrację.. Przyczyny, przebieg, skutki Wojny peloponeskiej.. Wojska macedońskie stały do Greków skosem.Rozpoczął się nowy etap wojny peloponeskiej - tzw. wojna dekelejska.. Dzięki jego dokładnemu opisowi wiemy, jak piorunujący przebieg miała ta choroba, a także jak poważne skutki powodowała.. II wojna peloponeska - największy konflikt zbrojny pomiędzy Atenami i Spartą.. Już pierwszy okres był niepomyślny dla Aten.. 4.Zostały wprowadzone rządy tak zwane rządy 30 tyranów.. Trwała ponad dwadzieścia lat, a licząc łączny czas poprzednich walk ze Spartą, niemal pół wieku.Skutki wojny peloponeskiej to: - wygrana Sparty, która jednak nie potrafiła narzucić hegemonii pozostałym polis - totalne wyniszczenie Grecji - zubożenie i zmiany w strukturze społeczeństwa - odejście od polisKoniec wojny peloponeskiej nie przyniósł dłuższego pokoju Wzrost liczby ludności spowodował konieczność importu zboża znad morza czarnego Ludność został bez pracy,obarczono daniną W 400 r. p.n.E. doszło do wojny spartańskoperskiej W 412 r. p.n.e Persowie za udzielnie pomocy Sparcie zażądali Ateny Teby Korynt i Argos.To jest strona ujednoznaczniająca.. W początkowej fazie wojny Tebańczycy (sprzymierzeńcy Sparty) usiłowali opanować Plateje, natomiast Spartanie rozpoczęli akcję wyniszczania Attyki, chcąc w ten sposób zmusić Ateny do szybkiego zawarcia pokoju.skutki wojny peloponeskiej-wygrana Sparty, która jednak nie potrafiła narzucić hegemoni pozostałymi polis -totalne wyniszczenie Grecji -zmiany w strukturze społeczeństwa -odejście do Polis -narastające niezadowolenie z rządów Sparty -rozwiązanie Związku Morskiego.przyczyny_i_skutki_wojny_peloponeskiej.pdf..

Przebieg wojny peloponeskiej Wojna pomiędzy Atenami i Spartą.

Wojna powoduje upadek Aten i wzrost potęgi Sparty.. Wojna peloponeska była wojną bez precedensu.. 2008-02-17 23:31:35 Kiko82 Wojna, peloponeska, 0 Komentarzy.. Skutki wojny peloponeskiejJul 21, 2021Wojna peloponeska i jej skutki Wojna peloponeska była największą i najdłuższą z wojen, jakie toczyli starożytni Grecy.. Skutki wojny peloponeskiej 465 osób zadowolonych z pobrania ocena: 4.0, 465.. Dotyczył on możliwości ingerowania w sprawy mniejszych poleis pozostających w sojuszu z jedną z dwóch .Skutki wojny peloponeskiej notatki.. Tukidydes ujawnia, że bezpośrednim powodem konfliktu był spór, jaki w latach trzydziestych V wieku p.n.e. wiodły ze sobą Ateny i Sparta.. Wojna powoduje upadek Aten i wzrost potęgi Sparty.Przebieg wojny: Wojna wybuchła w 431 roku p.n.e. Pierwsze lata to bardziej wojna z panującą w Grecji zarazą, w skutek której zginęła 1/4 Greków, w tym także grecki prawodawca, Perykles.. Wreszcie, w toku zmagań o hegemonię w latach 431-404, to właśnie perska pomoc na morzu miała okazać się przysłowiowym "języczkiem u wagi" w walce dwóch .Gdy do tego nie doszło nastąpił otwarty konflikt między Spartą a Atenami, czyli tzw. wojna peloponeska: 430 - 404.. 2.Ateny się kapitulowali(poddali) i podpisali różne warunki.. Pustoszenie Attyki przez wojska spartańskie..

Przebieg wojny peloponeskiej: Wojna pomiędzy Atenami i Spartą.

Geneza wojny Do wybuchu wojny doprowadziły spory o dominację polityczną i gospodarczą między dwoma najsilniejszymi państwami greckimi: Spartą, dotychczasowym militarnym hegemonem, przewodniczącą potężnego Związku Peloponeskiego;Wojna peloponeska zwana też wielką wojną peloponeską między Atenami i wspierającym je Ateńskim Związkiem Morskim a Spartą i Związkiem Peloponeskim.. 462 pobrań · 2.67MB.. Spartanie złupili Attykę.. Podziel się.. Sparta zastosowała wobec Aten taktykę wyniszczenia, myśląc, że w ten sposób wpłynie na ludność i wymusi pokój.. Tak o niej pisał świadek wydarzeń, grecki historyk Tukidydes.. Komentarze (0) POBIERZ PLIK .wojna ta toczyła się w latach 431-404 p.n.e. Był to pojedynek pomiędzy Atenami i Spartą o hegemonię w całej Helladzie.. W I fazie nazwana została wojną archidamijską /od imienia króla Sparty Archidamosa/ i trwała od 431 do 421 r.Zaraza ateńska przewyższała wszystko, co da się opisać.. WOJNA PELOPONESKA (431-404 r. p.n.e) 1.Przyczyny wojny peloponeskiej: wzrost potęgi Aten..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt