Złożenia zrosty zestawienia scenariusz lekcji

Pobierz

Wyrazy złożone - złożenia, zestawienia, zrosty31.03 - Temat: złożenia, zrosty, zestawienia.. Dowiem się, czym cechują się wyrazy złożone i jak się je tworzy.. Między słowami Formanty i ich znaczenie Aplikacje dostępne wWyróżniamy następujące rodzaje wyrazów złożonych: zestawienia, złożenia, Zrosty powstają w wyniku bezpośredniego zespolenia dwóch wyrazów w jedną całość.Lekcja live z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych transmitowana na żywo o godzinie 17.20.. Kujawsko-Pomorska e-Szkoła - Język polski - SP - egzamin ósmoklasisty.. Wyrazy złożone - złożenia, zrosty, zestawienia Author: Ewa Nowak, Joanna Gaweł Created Date: 04/15/2020 11:07:00 Keywords: karty pracy, lekcje, scenariusze, scenariusze lekcji Last modified by:Karta pracy w scenariuszu lekcji 95.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Podziel je na złożenia, zrosty, zestawienia i wyjaśnij ich znaczenie.. Są to dwa odrębne wyrazy, które tworzą jedną całość znaczeniową, np.: czarna jagoda, wieczne pióro, pan młody, Morze Czarne, Zielona Góra.. Podane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.. Czytaj.. Zestawienia - zachowują osobną pisownię, np. maszyna do pisania, Boże Narodzenie.. v=UkYW9KMLaWs język polski Elżbieta Dębska dziennik elektroniczny / 28.04.- tworzy i rozpoznaje wyrazy pochodne od wyrażeń przyimkowych oraz dwu i więcej wyrazów podstawowych (złożenia, zrosty, zestawienia) - tworzy definicje słowotwórcze..

złożeniaWyrazy złożone.

Są to dwa wyrazy zrośnięte ze sobą bez żadnych elementów łączących, np.: Wielkanoc (Wielka + noc), rzeczpospolita (rzecz + pospolita).. ZNACZENIE WYRAZU .. W cieniu czarnych kniei" Plik zawiera scenariusz lekcji 94.Temat lekcji Materiał Wymagania szczegółowe w odniesieniu do podstawy programowej (*wymagania z podstawy programowej.. Kolejna lekcja z działu słowotwórstwo dotyczy wyrazów złożonych.Jak sama nazwa mówi składają się one z innych słów (co najmniej dwóch).. Zapoznaj się z wykresem podziału wyrazów złożonych na zrosty, złożenia i zestawienia.. Poprowa.zestawienia - dwa odrębne wyrazy, które tworzą jedną całość znaczeniową, np.: czarna jagoda, wieczne pióro, panna młoda, Morze Bałtyckie, Nowy Sącz, Boże Ciało, Stare Miasto, Zielona Góra, Ocean Spokojny, pierogi ruskie.. zrosty - dwa wyrazy zrośnięte ze sobą bez żadnych elementów łączących, np. rzeczpospolita (rzecz + pospolita),Staram się, aby każdy uczeń, przystępując do redagowania opowiadania egzaminacyjnego, świadomie spełniał wszystkie kryteria.. Tworzenie każdego z nich przebiega nieco inaczej.. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 1, 2, 3, 4, 5, 7 s.124-126.. Przeczytaj w podręczniku wiadomości (s.296), obejrzyj film (link obok) i zrób w zeszycie notatkę..

Dzielimy je na zrosty, złożenia i zestawienia.

Uzupełnieniem scenariusza jest karta pracy.. Mam duży dom .Zestawienia polegają na połączeniu dwóch samodzielnych wyrazów.Wyrazy w zestawieniu pisane są oddzielnie (np. czarna-jagoda).Odmianie podlegają obydwa wyrazy tworzące zestawienie (czarnej-jagody, czarną jagodą itp.).. Lekcje polskiego.. Czynności organizacyjno-porządkowe.. Lekcja z e-podręcznika .Wyrazy złożone - złożenia, zestawienia, zrosty Plik zawiera scenariusz lekcji 95.. 18 kwietnia 2020.Na tej lekcji dowiem się, w jaki sposób tworzyć spisy treści, sekcje, dodawać numery stron oraz jak pracować na dokumencie wielostronicowym.. O sztuce argumentowania w wypowiedziach i jej funkcji w tekściePlik zawiera scenariusz lekcji 103.. Lekcja live z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych transmitowana na żywo o godzinie 17.20.. Temat 33.. Na podstawie planszy napiszcie, czym się one charakteryzują.. Jeżeli orzeczenie jest tylko jedno, mamy do czynienia ze zdaniem pojedynczym, jeśli orzeczenia są dwa lub jest ich więcej - jest to właśnie zdanie złożone.. rozróżnia typy skrótowców: głoskowce, literowce, sylabowce (zgłoskowce), skrótowce mieszane.Scenariusz lekcji "Wyrazy złożone" − do tematu "Dobrze się składa - o wyrazach złożonych", plik: scenariusz-lekcji-wyrazy-zlozone-do-tematu-dobrze-sie-sklada-o-wyrazach-zlozonych.doc (application/msword) Słowa na czasiezestawienia..

Uzupełnieniem scenariusza jest karta pracy.

Na przykład wiercipięta (wiercić + pięta).Po zajęciach uczeń powinien: zapamiętać: - pojęcia: wyrazy złożone, zestawienia i zrosty, - zasady rozpoznawania zestawień, zrostów i złożeń, rozumieć: - w jakim celu stosujemy wyrazy złożone, umieć: - rozpoznać wyrazy złożone, - budować zdania z użyciem złożeń, zestawień i zrostów-.Typ materiału: Scenariusz zajęć.. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karta pracy dla każdego ucznia.. Każdą z części zdania złożonego, która ma swoje orzeczenie, nazywamy zdaniem składowym.. deskorolka, sześciokąt, karygodny, Bogumiła, Dobrosława, pierogi ruskie, wieczne pióro, ostrosłup, Boże Narodzenie, rodzaje literackie, wierszokleta, dramatopisarz.. Typ materiału: Test, quiz, gra.. FORMA I METODA PRACY: praca indywidualna, analiza przykładów.. WYRAZ ZŁOŻONY .. Wyrazy złożone.. Wykonaj dodatkowe, interaktywne ćwiczenie dostępne na stronie Pisupisu.pl.. Skrótowce i skróty1) Wyjaśnij, co znaczą i od jakich wyrazów mogły powstać słowa używane w gwarze uczniowskiej: nara, narka, ziomal, dyr. 2) Znajdź w tekstach współczesnych zespołów młodzieżowych (np. w tekstach zespołów reprezentujących hip‑hop) oryginalne, nowe wyrazy i zapisz je w zeszycie.. 2.Profesor.pl - serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli.. Jak nowy wyraz stworzyć, czyli co zestawić, a co złożyć.. Wśród wyrazów złożonych wyróżniamy złożenia, zrosty i zestawienia..

1 Comment Scenariusz lekcji 94 z kartą pracy.

W serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, matura, wypracowania, forum .Feb 8, 2021Pewnie pamiętacie szkolną zasadę, że bez orzeczenia nie ma zdania.. Złożenia to wyrazy złożone, w których dwie podstawy słowotwórcze połączone są formantem zwanym wrostkiem: -o-, -i-, -y-.. NAZWA WYRAZU ZŁOŻONEGO .. 2.Wyrazy złożone - złożenia, zrosty, zestawienia.. Temat słowotwórczy i rdzeń; przedrostki i przyrostki; złożenia zrosty i zestawienia - cała wiedza ze słowotwórstwa do powtórzenia.. Czwartek, 2 kwietnia.. Typ materiału: Scenariusz zajęć.. Zrost- wyraz powstały przez połączenie dwóch (lub więcej) .. scenariusze lekcjicałkowite pochłonięcie lekturą mimo nadchodzącego zmroku, .. (15.03) do lekcji j.polskiego trzeba przesłać ćwiczenie 2 z zeszytu ćwiczeń ze strony 209 - z piątkowej lekcji.Zrosty - taki typ wyrazów złożonych, w których poszczególne części wykazują wobec siebie zależność składniową i zachowują jeden akcent, np. dobranoc, jasnozielony, karygodny.. Utrwalamy wiadomości.. zestawienia złożenia zrostyZestawienia, złożenia i zrosty - konspekt zajęć z języka polskiego dla klasy II.. Język polski Temat: Wyrazy złożone - złożenia, zestawienia, zrosty.. Jeżeli macie drukarki, wydrukujcie i wklejcie do zeszytu.. dotyczącej klas 4-6) .. II.2.3 rozpoznaje złożenia, zrosty, zestawienia.. PRZEBIEG LEKCJI 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt