Karta charakterystyki orlen l-an 68

Pobierz

Aktualizacja: 21.01.2015r.. ORELN OIL GREASEN SYNTEHEX HT 2 - to smar produkowany na bazie oleju syntetycznego.. AGRO HL 68 (Z) - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierz: HYDROL L-HL 22, 32, 46, 68, 100, 150 - karta charakterystyki (polski) 0.15 MBKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn.. Posiada właściwości smarujące i przeciwzużyciowe.. Wybierz opcję 1000L 205L 20L Wyczyść.. L-AN 22Z, 32Z, 46Z, 68Z, 100Z - karta charakterystyki (polski) 0.13 MB.. Dodaj do koszyka.W dostępnych w sieci kartach charakterystyki Orlen nie podaje temperatury mętnienia ON.1 Data aktualizacji : LOTOS ODMRAŻACZ DO PALIWA ODPAL Strona 1 z 5 Karta Nr L 007 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: Łódź, ul. Teofilowska 54/56 tel.Zastosowania odradzane: brak 1.3.. Dodaj do koszyka.. Olej maszynowy L-AN 68 ze względu na wysoką temperaturę krzepnięcia, należy w porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się w pomieszczeniach ogrzewanych.pobierz.. Jakość oleju gwarantuje odpowiednio dobrana technologia wytwarzania w oparciu o głęboko rafinowane, mineralne oleje bazowe oraz wysokiej jakości dodatki uszlachetniające.. zmianami L-AN 22,32,46,68,100,150 Data sporządzenia:28.10.2008 Aktualizacja: 13.05.2020 Wersja:8.0CLP Strona 1 z 10 SEKCJA 1.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Wg rozp..

JAX 15 - Karta charakterystyki.

Opakowania.. Olej maszynowy L-AN 68 otrzymywany jest z selektywnie rafinowanych destylatów olejowych, uzyskiwanych z przeróbki ropy naftowej.. Olej maszynowy L-AN 22 ze względu na wysoką temperaturę krzepnięcia, należy w porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się w pomieszczeniach ogrzewanych.Karty charakterystyki - MSDS.. Aktualizacja: 24.04.2015 Wersja: 1.0 CLP Strona 1 z 9 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. SKU: Brak danych Kategorie: Przemysłowe, Smary, Smary specjalne.Karta Charakterystyki Substancji/Mieszaniny Data wydania: 16.10.2008r.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: ORLEN OIL Sp.. Oleje silnikowe do samochodów osobowych.. z o.o. ul. Armii Krajowej 19 Wydanie I 30-150 Kraków Telefony alarmowe: ! ". IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Producent:ORLEN-OIL Sp.. ORLEN OIL Trawol 10W-30 posiada doskonałe własności użytkowe: • zachowuje .Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.Domestos Professional Pine Fresh - Karta charakterystyki..

JAX 34 - Karta charakterystyki.

HYDROL L-HL 68 ; HYDROL L-HL 100 ; HYDROL L-HL 150 ; HYDROL HLP-D 22 ; HYDROL HLP-D 46 .. ORLEN OIL MP 150 ; ORLEN OIL MP 220 ; Oleje do lokomotyw Oleje do lokomotyw ORLEN OIL LOKOMOTIV PREMIUM CD 40 .hydrol l-hl 68 0.00 zł Oleje hydrauliczne Hydrol L-HL do hydrostatycznych układów hydraulicznych produkowane są w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.wymagana Karta Charakterystyki Informacja opracowana zgodnie z art. 32 REACH LO/12/05 Data wydania: 2005-06-20 Aktualizacja: 2017-04-12 Wyd.. zm. ORLEN OIL Płyn do dezynfekcji rąk Data sporządzenia: 04.03.2020 r. Aktualizacja: 18.03.2021 r. Wersja: 2.0/PL str. 5 z 10 PNEC propan-2-ol woda słodka 140,9 mg/l woda morska 140,9 mg/l osad wody słodkiej 552 mg/kg s.m.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. Wydanie 6 Strona 3 z 11 W przypadku wystąpienia wymiotów położyć poszkodowanego twarzą do ziemi w celu zmniejszenia ryzyka przedostania się substancji do oskrzeli i płuc.. Oleje maszynowe natłuszczane MN -11, MN-13, MN-15 - karta charakterystyki (polski) 0.13 MB.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn..

Kala AntyWirus - Karta charakterystyki.

Olej obiegowy NP 32, 46, 68, 100 - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB.. KCH Hydrol L-HL 22 - 150 v 3 2016 CLP.ORLEN HYDROL L - HL 68 - olej hydrauliczny | Olej hydrauliczny Hydrol L-HL 68 przeznaczony jest do stosowania w nisko i średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń z napędem hydrostatycznym, pracujących w umiarkowanych warunkach temperaturowych.. Bardziej szczegółowo .. Gold Drop płyn czyszcząco dezynfekujący - Karta charakterystyki.. Jak najszybciej wezwać lekarza lub .Olej maszynowy L-AN 22 otrzymywany jest z selektywnie rafinowanych destylatów olejowych, uzyskiwanych z przeróbki ropy naftowej.. pobierz.. Oleje hydrauliczne Hydrol L-HM/HLP do hydrostatycznych układów hydraulicznych produkowane są w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.. - SPOTSpółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych dla motoryzacji oraz przemysłu, płynów eksploatacyjnych i kosmetyków.. Adres: 31-323 Kraków, ul. .. CORALIA L-DAB 32 46 68 100 150 - karta charakterystyki.. Wybierz opcję 0,4 kg 0,8 kg 17 kg 40 kg Wyczyść.. 0.00 zł.. nr 5 Nazwa produktu: Oleje maszynowe L-AN 32, L-AN 32 Z, L-AN 46, L-AN 46 Z, L-AN 68, L-AN 68 Z Strona 2 z 3 Należy unikać zrzutów do środowiska, nie wolno wprowadzać do kanalizacji.VELOL RC 68..

Zapewnia:HIPOL MF 80W90 - karta charakterystyki.

Oleje do prowadnic Velol RC 68 otrzymywane są z głęboko rafinowanego oleju mineralnego oraz nowoczesnego pakietu dodatków uszlachetniających, zapewniających odpowiednią charakterystykę tarciową, niezbędną dla spełnienia wymagań specyfikacji Cincinnati - Milacron, oraz General Motors LS-2 (LW-06-1-04).HYDROL L-HM/HLP 68.. Obowiązuje od: 01.06.2015r.. Kala AntyWirus - Potwierdzenie badania dermatologicznego.R6520KNZ Datasheet lElectrical characteristics (Ta = 25°C) Parameter Symbol Conditions Values Unit Min.. ilość OLEJ EMULGUJĄCY ORLEN OIL EMULGOL DS 30 .. Opakowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt